Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Portugalsku> Živnostenské právo v Portugalsku
Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Živnostenské právo v Portugalsku

Občania EU môžu v Portugalsku vykonávať činnosť vo všetkých hospodárskych sektoroch, ktoré sú podľa portugalských zákonov prístupné pre privátny sektor, za rovnakých podmienok ako Portugalci. Zvláštne vzdelanie a skúšky nie sú pre založenie podniku potrebné. Platí tu princíp živnostenskej slobody, pričom všetci živnostníci musia byť zapísaný v štátnom registri.

Všeobecne je v Portugalsku prístup k remeslu voľný, s relatívne málo prípadnými výnimkami. To v praxi znamená, že každý, kto si myslí že má dostatočné znalosti, môže si založiť podnik. Platia iba všeobecné nariadenia pre založenie firmy.

Výnimky k tomuto voľnému prístupu k remeslu sú zákonne upravené a v týchto prípadoch predpokladajú splnenie rôznych predpokladov a musí byť podaná žiadosť o tzv. 'Carteira Profissional'. Pod tieto ustanovenia spadajú nasledujúce povolania: zamestnanci kasín, žurnalisti, futbalový tréneri, stavební majstri, osobní sprostretkovatelia, geodeti, ošetrovatelia, kaderníci, kozmetici, maséri, lekárnici, zamestnanci v hotelierstve, psychológovia, dentisti, výrobcovia zubných protéz, turistický sprievodcovia, osoby činné vo filmovej produkcii, prekladatelia filmov, nakladači a vykladači nákladov, kontrolóri nákladov v prístavoch.

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl