Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Holandsku> Spoločenské právo Holandska> Pobočka v Holandsku
Náhľad pre tlač

Pobočka spoločnosti v Holandsku

Pobočka zahraničnej spoločnosti sa podľa holandského práva po ekonomickej i právnej stránke čiastočne považuje za materskú spoločnosť; bez ohľadu na spoločenskú formu, nemá táto vlastnú právnu subjektivitu.


Pobočky podliehajú, rovnako ako osobné alebo kapitálové spoločnosti zákonnej povinnosti, zapísať sa do Obchodného registra vedeného príslušnou regionálnou obchodnou komorou.
Potrebné sú nasledujúce údaje:

  • Názov a sídlo rakúskej materskej spoločnosti
  • Výška (povoleného, vloženého a splateného) kapitálu
  • Meno, adresa, štátna príslušnosť a iné osobné údaje o konateľovi a prípadných členoch dozornej rady
  • Názov pobočky (názov materskej spoločnosti je obligatórny)
  • Obchodné sídlo pobočky
  • NMeno, adresa, štátna príslušnosť a iné osobné údaje vedúceho pobočky (pokiaľ je oprávnený prijímať obchodné rozhodnutia), resp. splnomocnenca – a údaje o jeho kompetenciách.


K žiadosti na zápis do Obchodného registra sa prikladá aj preklad zakladateľskej listiny materskej spoločnosti do holandštiny ako aj všetky podstatné podklady, potrebné k zápisu do OR.

Poplatok za zápis do Obchodného registra sa odlišuje podľa právnej formy, počtu zamestnancov a výšky základného imania spoločnosti.


Po založení už pobočka, narozdiel od kapitálových spoločností, nepodlieha žiadnym zvláštnym právnym predpisom (ako napr. zverejňovanie súvahy).

Servis AUSSENWIRTSCHAFT ÖSTERREICH (AWO)
Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl