Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Portugalsku> Bezcolná zóna Madeira
Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Bezcolná zóna Madeira

Popri jednotlivých regionálnych podporných programoch, v zhode s platnými nariadeniami EU bola zriadená bezcolná zóna pre obchodné a priemyselné podniky. Pre určité firmy, zriadené na Madeire do konca roka 2006, bolo Európskou komisiou opätovne schválené daňové zvýhodnenie.


Úľavy sa realizujú formou nižších sadzieb dane z príjmov vo výške 2 % (2005-06) a 3 % (2007-11), namiesto v Portugalsku bežných 25 %.


Či môžu byť pre zápis do sadzobného registra požadované daňové zvýhodnenia, je na rozhodnutí Komisie. Isté je, že založený podnik musí spadať do niektorej zo zákonom určených oblastí (poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov, obchod s automobilmi, veľkoobchod, doprava a komunikácie, nehnuteľnosti, výkon služieb pre firmy, vysoké školstvo, tak ako kultúrne a športové činnosti, turizmus alebo osobné služby). Banky, poistky, finančné služby pre firmy a i. sú explicitne vylúčené.

Popri príslušnosti k odboru musí mať podnik buď viac ako päť pracovných miest alebo musí v prvých dvoch rokoch preinvestovať viac ako 75 000 EUR, aby mohol požiadať o zvýhodnenia. Vďaka nižším sadzbám možné úspory sa odvíjajú od počtu firmou vytvorených pracovných miest.


Kompetentný pre všetky otázky ohľadom zakladania firiem a podpory v zóne voľného obchodu Madeira je náš kooperačný partner v Porte!

Servis ZAHRANIČNÝCH HOSPODÁRSKYCH VZŤAHOV (AWO)
Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl