Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Bulharsku> Bulharský trh
Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Bulharský trh atraktívny pre nemecké firmy

Nemecko-bulharská priemyselná a obchodná komora


Viac ako dve tretiny nemeckých firiem podnikajúcich v Bulharsku je so svojou súčasnou obchodnou situáciou spokojná. Táto správa pochádza z tohtoročného prieskumu Nemecko-bulharskej priemyselnej a obchodnej komory (DBIHK) medzi nemeckými investormi v Bulharsku.


Tiež prognózy pre nastávajúci hospodársky rok sú naladené optimisticky. Pre rok 2006 očakávalo 66 % účastníkov ankety vyšší obrat ako v predošlom roku, ďalších 30 % očakávalo obrat v rovnakej výške. Odzrkadľuje sa to aj v investičných plánoch podnikov. 56 % podnikateľov by chcelo investície rozšíriť, ďalších 28 % by chcelo investovať rovnako ako v predchádzajúcom roku.


Už viac rokov neustávajúci hospodársky rozmach pôsobí tiež na pracovný trh. Potom, ako bola ponuka kvalifikovaných pracovných síl ohodnotená v predošlom roku ešte so školskou známkou na 2,7; posúdili firmy tento faktor v tohtoročnom prieskume už len na 3,4 . V niekoľkých regiónoch majú firmy dokonca ťažkosti nájsť dostačujúce nekvalifikované pracovné sily. Tým sa zhoršuje známkovanie z 1,9 na 2,5.


Nutnosť jednať vidia firmy obzvlášť pri likvidácii korupcie a kriminality (známka 4,3). Veľa nedostatkov má stav verejnej infraštruktúry, taktiež nevyhovujúca je právna bezpečnosť a nedostatočná efektívnosť verejnej správy.


Známky za tieto rámcové podmienky sa zhoršujú dokonca v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Nádeje vkladajú nemecké firmy do vstupu do EÚ; tento faktor bol ohodnotený tromi štvrtinami účastníkov prieskumu ako veľmi dôležitý.


Bilaterálne ekonomické vzťahy
Obchod s tovarom medzi Nemeckom a Bulharskom dosiahol v predošlom roku celkový objem okolo 2,9 mld. EUR, čo predstavovalo zatiaľ najvyššiu úroveň. Nemeckí exportéri vyviezli do Bulharska v hodnote cca. 2,0 mld. EUR, nemeckí importéri dostali z Bulharska 0,9 mld. EUR Zatiaľ čo bulharský
export do Nemecka posilnel o 13,8 %, stúpol import z Nemecka dokonca o takmer 18 %.

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl