Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Litve> Daň z príjmu fyzických osôb v Litve

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Daň z príjmu fyzických osôb

Podľa litovského Zákona o dani z príjmov pre fyzické osoby sú v Litve nasledujúce osoby povinné svoj príslušný príjem zdaniť:

 1. Obyvatelia Litvy so svetovým príjmom
 2. Cudzinci s príjmami dosiahnutými v Litve

V Litve sa bydlisko určuje podľa ubytovania, z pravidla ak sa zdržuje v tomto mieste aspoň 183 dní v roku.

Svojho času bola regulovaná sadzba dane z príjmu pre fyzické osoby 33 %. Od 1.7. 2006 sa znížila táto daňová sadzba na 27 % a od 1.1. 2008 klesla na finálnu cieľovú výšku 24 %. Znížená daňová sadzba na 15 % ostáva od posledných zmien nedotknutá a používa sa v nasledujúcich prípadoch:

 1. 1. Príjmy z rozdeleného zisku, vrátane dividend z litovskej spoločnosti a zahraničnej spoločnosti so sídlom v krajine, ktorá sa nachádza na tzv. bielom liste.;
 2. Úroky;
 3. Príjmy športovcov a umelcov;
 4. Licenčné poplatky;
 5. Príjmy z vlastníctva majetku;
 6. Príjmy z komerčnej činnosti, zbavený daňovej povinnosti po odpočítaní nákladov;
 7. Príjmy z predaja alebo iného transferu majetku, ktorá nie je komerčne využívaný;
 8. Kladné penzijné platby a refundované platby z penzijných fondov;
 9. Kladné výplaty plnení a refundované prémie, ktoré boli zaplatené v rámci zmluvy životného poistenia;
 10. Odmena za prácu námorníkov (s niekoľkými výnimkami).

Regulovaná daňová sadzba vo výške 33 % sa používa aj pre zamestnávateľov zahraničných spoločností za príjmy dosiahnuté v Litve.

Fyzické osoby môžu dosiahnuť príjem z určitých činností, ako napr. preklady, ďalšie vzdelávanie a podobné oslobodený od dane, pretože pre tieto činnosti sú predpísané licencie a licenčné platby a tieto platby sa považujú za DzP FO.

Existujú ďalšie výnimky pre DzP FO, napr. úroky, ktoré vznikli z prijatia úveru, ktorý má dlhšiu dobu splatnosti ako jeden rok; za zisky z lotérie, keď lotériová spoločnosť zaplatí daň z lotérie; a za zisky zo špekulatívnych transakcií z cennými papiermi, keď sú cenné papiere v držbe dlhšie ako jeden rok a ak daňovo povinná osoba ma podiel spoločnosti menej ako 10 %.


Časti príjmov z rôznych pracovných prevádzok (napr. podnik) musia byť zhrnuté a zdanené, ďalšie časti, ktoré sú zvýhodnené, musia byť samostatne zahrnuté, a na ročnej báze prostredníctvom daňového priznania splatené.

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl