Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Českej republike> Daňové právo v Českej republike
Náhľad pre tlač

Česká republika - daňové právo

Od 1. 1. 1992 platí v Českej republike zákon o účtovníctve č. 563/1991 v aktuálnom znení, ktorý bol prispôsobený novelám EÚ č. 437/2003 na zodpovedajúce pravidlá EÚ.


Jednou z najdôležitejších zmien od vstupu do EÚ je, že v súlade s právom EÚ je povolené vedenie len podvojného účtovníctva (obsiahle a zjednodušené), jednoduché účtovníctvo bolo týmto defacto zrušené. Niektoré právnické osoby (napr. združenie občanov, všeobecne prospešné spoločnosti, cirkev, nadácie) môžu požadovať úľavy.


Do kruhu subjektov povinných viesť účtovníctvo patria teraz nasledujúce subjekty: právnické osoby so sídlom v Českej republike; organizačné jednotky zahraničných osôb; do Obchodného registra zapísané fyzické osoby; fyzické osoby, ktorých obrat za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok presiahol sumu podľa regulácie zákona o dani z obratu 15 mil. CZK a iné fyzické osoby, ktoré sa dobrovoľne rozhodli viesť účtovníctvo.


Tieto osoby vedú účtovníctvo v systéme podvojného účtovníctva. Ročná účtovná závierka akciovej spoločnosti musí byť overená audítorom. Pre účtovnú závierku ostatných obchodných spoločností toto platí až od určitej veľkosti podniku. Podnikateľ je povinný predložiť audítorovi všetky účtovné doklady a tiež poskytnúť nutné objasňujúce informácie. Náklady spojené s činnosťou audítora hradí podnikateľ, ktorého účtovná závierka je preverovaná.

Služby ZAHRANIČNÉHO HOSPODÁRSTVA RAKÚSKO (AWO)
Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...