Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Litve> Daňové právo v Litve

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Daňové právo v Litve

Litovské daňové právo prešlo v posledných rokoch mnohými zmenami. Na konci roka 2001 bol prepracovaný zákon o DzP právnických osôb, v polovici roka 2002 vstúpil do platnosti nový zákon o DPH, ktorý prešiel významnou novelizáciou začiatkom roka 2004, a to na základe vstupu do EÚ. Na začiatku roku 2003 vstúpil do platnosti nový zákon o DzP fyzických osôb a vstupom do EÚ 1.5. 2004 nový zákon o spotrebných daniach a daňovej správe.

V súčasnosti poznáme v litovskom daňovom práve nasledujúce dane:

 • Daň z príjmu právnických osôb
 • Daň z príjmu fyzických osôb
 • Daň z pridanej hodnoty
 • Pozemková daň
 • Daň z nehnuteľností pre podniky a organizácie
 • Spotrebné dane (napr. na minerálne oleje, plyn, alkohol, tabak)
 • Daň z prírodných zdrojov (na obaly)
 • Daň z lotérie a hazardných hier
 • Povinné štátne sociálne poistenie
 • Daň z dedičstva
 • Colné odvody

Národné dane sú vyberané Štátnou daňovou inšpekciou (litovský daňový úrad). DPH a spotrebné dane sú vyberané colnými úradmi. Daňové úrady, vyberanie a správu daní a práva a povinnosti platcov daní sú stanovené Zákonom o daňovej správe.

Daňové právo v Litve

Ďalšie informácie

Daň z príjmu právnických osôb v Litve
Zákon o dani z príjmu právnickej osoby (DzP PO) vstúpil do účinnosti 1.1. 2002. Zodpovedajúc tomuto zákonu podliehajú litovské spoločnosti dani z príjmu právnických osôb so svojím svetovým príjmom, taktiež zahraničné spoločnosti časťou príjmu, ktorý dosiahli prostredníctvom permanentného podnikania v Litve a príjem, ktorý zarobili prostredníctvom zdrojov dosiahnutých v Litve.
Daň z príjmu fyzických osôb v Litve
Svojho času bola regulovaná sadzba dane z príjmu pre fyzické osoby 33 %. Od 1.7. 2006 sa znížila táto daňová sadzba na 27 % a od 1.1. 2008 klesla na finálnu cieľovú výšku 24 %.
DPH v Litve
Zákon o DPH v Litve vstúpil do platnosti 1.7. 2002 a 1.5. 2004 bol prispôsobený normám EÚ vrátane 6.smernice o DPH. Tým sa začali používať aj všetky úpravy k DPH na vnútropodnikové dodávky.
Navrátenie DPH v Litve
V kapitole XIII litovského zákona o DPH z roku 2002 (novelizované 15.1.2004 ustanovením IX-1960) bola vytvorená možnosť navrátenia DPH pre zahraničné podniky.
Dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia Rakúsko - Litva
Dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Rakúskom a Litvou (BGBl. III 209/2005) bola prejednávaná od roku 2002, 6.4. 2005 bola podpísaná a od 17.11. 2005 vstúpila do platnosti.
Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl