Star Light Consulting
SLC
SLC - България> ЕС / САЩ -основаване на фирми> Създаване на фирма в Белгия

Beratung in ganz Österreich!

Unsere Beratungsbüros in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten freuen sich auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen!

Onlinegründung Slowakei

Gründen Sie Ihre Slowakische GmbH. ab 1.980,-- Euro mit unserem Onlinegründungstool in 10 Minuten.

Print version

Създаване на фирма в Белгия

Белгия предлага съществени предимства предимно на немските фирми

На онези немски фирми, които основават в Белгия т.нар. Coordinations-Center (координационен център), Белгия предлага огромни преимущества. Името Coordinations-Center произлиза от факта, че немските фирми координират и финансират дейностите си в други страни чрез този белгийски координационен център.

По този начин белгийските координационни центрове не подлежат на 39-процентовият корпоративен данък, облага се само една известна част от белгийските индустриални разходи.

По принцип така данъчното отежняване пада на десет или още по-малко процента.


Поради споразумението за двойно данъчно облагане, печалбите придобити в Белгия могат да бъдат трансферирани в Германия без всякакви такси

От години насам Белгия вербува чуждестранни инвеститори. В този смисъл белгийската икономическа политика се старае да предостави изгодни предпоставки на чуждестранните инвеститори. От 1959 година насам в Белгия са се основали повече от 14.000 чуждестранни фирми. Това е причината страната да бъде една от най-значимите цели за чуждестранните инвеститори.

Изгодното географско положение на Белгия като кръстовище на европейските и презокеанските пазари и търговски център, значението на Брюксел като "столица" на ЕC и не на последно място активното подпомагане на чуждестранни директни инвеститори чрез белгийската върховна власт, са бuли причината за много неевропейски фирми да изберат Белгия за мястото на първия си европейски филиал.

Към предимствата, с които Белгия вербува чуждестранните инвеститори, се числят преди всичко::

  • отлично застроени пътища и телекомуникационни инсталации
  • високо развит сектор на услугите и финансите
  • стабилни икономически и политически условия
  • широко отворени граници към други европейски пазари, за което свидетелства високият процент на износ сред другите индустриални държави (над 60 %);
  • добре образовано, продуктивно и много добре
  • солидно налични офис- и жилищни помещения на адекватни цени

Към особеностите на федерална Белгия се числи разделението на страната на три региона (Фландрия, Валония, столицата Брюксел)- които притежават предимно в икономическата област важни компетенции - и от друга страна разделението на три официални езикови общности: холанскa, френскa и немскa.

Тази езикова "разпоредба" трябва да бъде съблюдавана при създаването на фирмени статути, при общуването със службите, при сключването на работни договори и т.н. Исторически възникналото езиково разделение съотвества и на политико-културното различие на страната .

Най-вече в областта на икономическото подпомагане, на външната търговия и на разпоредбите за опазване на околната среда са се разместили съществени представи и компетенции, в следствие на държавната реформа. Като последица от регионализирането се появяват все повече различия при полагането на нормите между трите части от страната, които постепенно ще бъдат уединени чрез разпоредби на европейско ниво

Aктуални новини и статии

Тук ще намерите актуални новини и статии по темата "Основаване на фирма в Белгия"

12.10.2006

Firmengründungen in Belgien

Belgien bietet Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten. Wir haben einen seriösen Unternehmensberater aus Belgien in unser Expertennetzwerk aufgenommen.

Основаване на фирма в Белгия

Станете наш партньор в експертската мрежа SLC-Europe.com

Партньорите ще извлекат печалба и от връхните 10 позиции при търсачките


Търсачките, като висококачествена информационна служба, вече ни разпознават, така че Вие ще ни намерите на челните позиции. Понятието "Основаване на фирма в Белгия" се появява в Top10 в Google. Възползвайте се от този ефект и стане партньор в експертската мрежа на SLC.

На тази страница Вие имате възможността да презентирате новини или оферти на Вашата фирма за 50 евро/месец или на комисионна база. Обадете ни се, ние с удоволствие ще Ви дадем подробна консултация.

Print version

Hotline Belgien

++32-3-8080169
24 Stunden Hotline

ISMAP

Monatlicher Newsletter

1x pro Monat Top-Infos

Weltweite Firmengründung

Diskutieren wir gemeinsam über Firmengründungen in unserem Diskussionsforum

Bulgarien-Forum

INSIDE BULGARIA

Trend-News-Lifestyle

Slovakei-Forum

INSIDE SLOVAKIA

Trend-News-Lifestyle

Tschechien-Forum

INSIDE Czech Republic

IN Kürze online...

Russland-Forum

INSIDE RUSSIA

Trend-News-Lifestyle

Palma de Mallorca

Internationale Beratung

Bratislava:
+421 2 20861572

Deutschland:
0800 / 10 14 66 16

Österreich:
+43 1-205 10 85 128

Schweiz:
+41 41 508 25 92

Spanien:
+34 9 71579965

Alle Hotlinenummern sind 24 Stunden besetzt und deutschsprachig!


Great Britain:
+44-207-1830242

24 Hours Hotlines with English speaking agents