Star Light Consulting
SLC
SLC - България> ЕС / САЩ -основаване на фирми> Създаване на фирма в Белгия > ООД Белгия

Beratung in ganz Österreich!

Unsere Beratungsbüros in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten freuen sich auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen!

Onlinegründung Slowakei

Gründen Sie Ihre Slowakische GmbH. ab 1.980,-- Euro mit unserem Onlinegründungstool in 10 Minuten.

XXXUnderline all linksPrint versionSend recommendation

Основаване на ООД в Белгия

société privée à responsabilité limitée - s.p.r.l.
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - b.v.b.a.

За основаването на ООД в Белгия, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

  • Принципно поне трима съдружника, които могат да бъдат и юридически лица. Възможно е обаче и еднолично дружество.
  • Минимален капитал от 18.550 евро, който трябва да бъде подписан и от който една трета (6.200 евро) трябва да бъде ефективно изплатена. В случай на едноличностно дружество, капиталът трябва да бъде напълно изплатен. При увеличение, трябва да се изплатят дялове в размер от 1/5.

Органите на едно ООД са:

  • генерално събрание на съдружниците: този главен орган се състои от съдружниците като съвкупност. Негово задължение е издигането и отмяната на ръководителя, той взима решения относно увеличението / понижението на капитала, както и относно промени в статута.
  • управител (ръководител): ООД-то се ръководи от един или повече управители, които се издигат за определено или неопределено време. Те не трябва да бъдат задължително съдружници или подчинени и могат да са юридически лица. Ако правилникът на дружеството не предвижда нищо друго, всеки управител представлява сам компанията както пред съда, така и извън него.

В случай, че дружеството се състои от най-много 100 сътрудници (на пълен работен ден, средно годишно) или ако е изпълнен само един от следните критерии, 50 сътрудника или 7,3 мил.евро или 3,625 мил.евро, цената на баланса възлиза на около 200 евро. ООД, което превишава тези стойности, трябва да поръча ревизор, подобно на АД, и баланса възлиза на 500 евро. Ако не е нужно да бъде поръчван ревизор, всеки съдружник е длъжен да изпълнява контролна функция, макар че като представител може да бъде поръчан и данъчен съветник.

ООД-то се създава както АД при депозиране на нотариалния основателен договор в търговския съд. То може да бъде основано за неопределен срок от време.

XXXUnderline all linksPrint versionSend recommendation

Hotline Belgien

++32-3-8080169
24 Stunden Hotline

ISMAP

Monatlicher Newsletter

1x pro Monat Top-Infos

Weltweite Firmengründung

Diskutieren wir gemeinsam über Firmengründungen in unserem Diskussionsforum

Bulgarien-Forum

INSIDE BULGARIA

Trend-News-Lifestyle

Slovakei-Forum

INSIDE SLOVAKIA

Trend-News-Lifestyle

Tschechien-Forum

INSIDE Czech Republic

IN Kürze online...

Russland-Forum

INSIDE RUSSIA

Trend-News-Lifestyle

Palma de Mallorca