Star Light Consulting
SLC
SLC - България> ЕС / САЩ -основаване на фирми> Основаване на фирма в Естония
Print version

Основаване на фирма в Естония

Квалифицирани партньори от експерстката мрежа на SLC ще ви помогнат при основаването на фирма в Естония

Основаване на фирма в Естония

Станете наш партньор в експертската мрежа на SLC-Europe.com

В момента Естония предлага много добри предпоставки за основаване на фирма. Само погледнато от страна на работните заплати, в момента те възлизат на около 3,03 евро на час. Ако те бъдат сравнени със средната стойност за EC ot 22,10 евро, може да бъде направен извода, че преместването на дейността в Естония, ще си струва във всеки случай.

Отчасти Естония притежава статут на страна с благоприятен данъчен режим, тъй като до края на 2009 година няма да бъдат облагани реинвещираните печалби!

Данък доход:
Данък доход възлиза на 26 процента, за творци и спортисти обаче са въведени твърдите 15 процента.

Корпоративен данък:
Съществува т.нар. обратен корпоративен данък. При този метод се облагат с данъци само определени разходи и печалби. Дивиденти и скрити печалби също са облагаеми с корпоративния данък. Данъчният размер възлиза на 26/74 от сумата на разхода или от тази на печалбата, тоест изплащането представлява определена нето-сума.

Данък ДДС:
Той възлиза на 18 процента, намалената стойност за някои определени имуществени сектори е 5 процента. Износът на стоки и услуги, както и на енергия от водни- и ветрови електроцентрали са освободени от данъци.

Нашите партньори ще извлекат изгода и от връхните 10 позиции в търсачките.

Ние сме зачетени от търсачките като висококачен информационен източник и затова Вие ще ни намерите на челните позиции. При задавене на понятието "Основаване на фирма в Естония" в Google, ние ще се появим в ТОP 10. Използвайте този ефект и станете партньор на мрежата от експерти в SLC.

Чрез нашата редакционна система, Вие имате възможност да представяте ежедневно новини или оферти на Вашата фирма на тази страница за 50 евро на месец. Обадете ни се, ние ще Ви консултираме подробно.

Print version