Star Light Consulting
SLC
SLC - България> ЕС / САЩ -основаване на фирми> Основаване на фирма в Гърция

Beratung in ganz Österreich!

Unsere Beratungsbüros in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten freuen sich auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen!

Onlinegründung Slowakei

Gründen Sie Ihre Slowakische GmbH. ab 1.980,-- Euro mit unserem Onlinegründungstool in 10 Minuten.

XXXUnderline all linksPrint versionSend recommendation

Основаване на фирма в Гърция

Eмигриране, основаване на фирма, заселване на предприятие в Гърция

Гръцката икономика е пазарно ориентирана икономика с ограничена държавна интервенция, съответстваща на тенденциите в международните организации като световната търговска организация (WТО) и Европейския съюз (ЕС). От средата на деведесетте години насам, финансовата сцена на Гърция се отличава чрез една нова динамика. Икономическата динамика в Гърция се дължи на следното:

  • високо дисциплинирана макроикономическа политика в рамките на конвергентната програма 1994- 1999, която има за задача да подпомага Гърция в изпълнението на критериите от маастрихтския договор за икономически и валутен съюз
  • oбширна програма за структурни реформи във всички икономически области, изхождаща от намалената роля на държавата в икономиката и служеща като подтик към чуждестранни инвестиции за разрастване в интернационалното икономическото обкръжение.

На 1.януари 2001 Гърция стана 12. членка на европейския валутен съюз.


Търсим още един партньор за Гърция!


Кандидатури като партньори за тази страна изпращайте моля директно на нашата централа в Братислава!

XXXUnderline all linksPrint versionSend recommendation
ISMAP

Monatlicher Newsletter

1x pro Monat Top-Infos

Weltweite Firmengründung

Diskutieren wir gemeinsam über Firmengründungen in unserem Diskussionsforum

Bulgarien-Forum

INSIDE BULGARIA

Trend-News-Lifestyle

Slovakei-Forum

INSIDE SLOVAKIA

Trend-News-Lifestyle

Tschechien-Forum

INSIDE Czech Republic

IN Kürze online...

Russland-Forum

INSIDE RUSSIA

Trend-News-Lifestyle

Palma de Mallorca

Internationale Beratung

Bratislava:
+421 2 20861572

Deutschland:
0800 / 10 14 66 16

Österreich:
+43 1-205 10 85 128

Schweiz:
+41 41 508 25 92

Spanien:
+34 9 71579965

Alle Hotlinenummern sind 24 Stunden besetzt und deutschsprachig!


Great Britain:
+44-207-1830242

24 Hours Hotlines with English speaking agents