Star Light Consulting
SLC
SLC - България> ЕС / САЩ -основаване на фирми> Основаване на фирма в Лихтенщайн
Print version

Основаване на фирмa в Лихтенщайн

Квалифицирани партньори на експертската мрежа на SLC ще Ви помогнат при основаването на фирма в Лихтенщайн

Основаване на фирми в Лихтенщайн

1. Правило


Принципно в Лихтенщайн се различава между следните фирмени форми: при седалищната, както и при холдиHговата компания става дума за фирми ,които просто имат седалище в Лихтенщайн, но не упражняват комерсиална дейност в страната; при професионално-действащите фирми важи принципа на държавата, тоест извършва се дейност вътре в страната. Основните разлики са данъчният аспект, както и изискването на разрешително за упражняване на дейност.


За създаването на седалищна компания, трябва да се осъществи контакт с местен довереник или адвокат. Информация относно формалностите по основаването може да даде и службата по кадастрите и регистрите. За една активна компания трябва да се подаде молба за упражняване на занаят в службата по народно стопанство.


2. Процес за получаването на разрешително за упражняване на занаят

В службата по народно стопанство или в интернет на www.llv.li ще получите специален формуляр-молба за разрешителното за упражняване на занаят. Когато всички документи са попълнени обстойно, службата по народно стопанство взема решение. При положителен отговор, се получава уверително писмо със съдържанието, че разрешителното ще бъде издадено ако се изпълнят някои условия. Самото уверение не дава правото да се извършва бизнес-дейност, за нея все пак е необходимо разрешителното.


Законовата база за това идва от закона за занятията, LGBl. 1970 Nr.21, от него могат да бъдат извадени всички критерии, имащи връзка с разрешителното (www.gesetze.li).

Всички документи трябва да бъдат подадени на немски език. Чуждоезични дипломи, свидетелства, работни документи трябва да бъдат преведени и нотариално заверени.

2.1 Местожителство


За граждани, които принадлежат към EWR не е задължително да имат постоянно местожителство в княжество Лихтенщайн, и все пак всяко жителство в чужбина бива признато само когато заради упражняваната дейност, извършването на занаята бива възможно в Лихтенщайн.


Граждани на новите членки на ЕС: от 1.май 2004 съюзът се увеличи с 10 нови страни Полша, Чехия, Словакия, Естония, Литва, Латвия, Малта, Кипър, Унгария и Словения. За гражданите на тези нови държави-членки (с изключение на Малта и Кипър) важат специални условия.
Въз основа на преходните споразумения относно достъпа до работния пазар (който се регулира в Лихтенщайн от чуждополицейски наредби), гражданите на Естония, Литва, Латвия, Словакия, Чехия, Словения, Полша и Унгария търпят отделен статус, а именно този който биха имали като страни от трета категория. Това означава, че лица от тези държави с местожителство извън Лихтенщайн принципно биха могли да поемат управлението на една фирма, само ако притежават разрешително за работа като чужденци от държава трета категория. Основаването на еднолична фирма за този кръг от граждани е възможно при спазване на останалите наредби за разрешен занаят.

За граждани на Швейцaрия важи същото, както и за гражданите на новите страни-членки на ЕС. С влизането в сила на фаза 2 на конвенцията ЕФТА на 1.януари 2005, швейцарските граждани с жителство в Швейцaрия, имат право да основат еднолична фирма в Лихтенщайн. Поемането на управната функция от едно лихтенщайнско правно лице в този случай не е възможно. За тази цел, швейцарският гражданин се нуждае от уредено местожителство в Лихтенщайн.


Граждани от страните от трета категория се нуждаят от поне 12 годишно непрекъснато местожителство в Лихтенщайн. При неизпълването на този критерий не може да бъде отпуснато разрешително за упражняване на дейност..

2.2 Място на предприятието
Седалището на фирма, лежаща в Лихтенщайн трябва да бъде доказано, според изискванията за упражняване на дейност. Доказателството за мястото на дейност може да бъде поискано като уверение и затова не е необходимо да бъде представено още при подаването на молбата.

2.3 Юридически лица
Подобно на неутралните лица, и юридическите могат да получат разрешително за упражняване на дейност. Трябва да бъде отбелязано, че:

  • бива осuгурен управител на фирмата;
  • капиталът е овладян до 51% в страната;
  • при юридически лица от страни нечленуващи в ЕС (от трета категория), мнозинството от участващите във фирмата трябва да притежават жителство в Лихтенщайн.

2.4. Пощенски адрес
В случай, че подаващият молбата или управителят на фирмата имат местожителство в чужбина, трябва да бъде посочен пощенски адрес в страната. Адресът:

  • трябва да се впише в общинския регистър;
  • може да бъде и адресът на мястото,където дейността се упражнява.

Доказателството за пощенски адрес може да бъде поискано като уверение и затова не е необходимо да бъде представено още при подаването на молбата.

Източник: Government Building, 9490 Vaduz / Liechtenstein, Dr. Gerlinde Manz-Christ

Съществени информации по темата "Основаване на фирма в Лихтенщайн- само че правилно...." ще получите разбира се в нашата Member Аrеа. Станeте член на SLC-Europe.com и се насладете на топинформацията по темите "Основаване на фирма", "Данъчни оазиси" и други..

Станете наш партньор и извлечете изгода от връхните 10 позиции в търсачките

Ние сме зачетени от търсачките като висококачен информационен източник и затова Вие ще ни намерите на челните позиции. При задавене на понятието "Основаване на фирма в Лихтенщайн " в Google, ние ще се появим в ТОП 10. Използвайте този ефект и станете партньор на мрежата от експерти в SLC.

Чрез нашата редакционна система, Вие имате възможност да представяте ежедневно новини или оферти на Вашата фирма на тази страница за 50 евро на месец. Обадете ни се, ние ще Ви консултираме подробно.

Print version