Star Light Consulting
SLC
SLC - България> ЕС / САЩ -основаване на фирми> Основаване на фирма в Люксембург> Люксембург- правни основи

Beratung in ganz Österreich!

Unsere Beratungsbüros in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten freuen sich auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen!

Onlinegründung Slowakei

Gründen Sie Ihre Slowakische GmbH. ab 1.980,-- Euro mit unserem Onlinegründungstool in 10 Minuten.

XXXUnderline all linksPrint versionSend recommendation

Люксембург-ОБЩ ПРЕГЛЕД,ПРАВНИ ОСНОВИ

С 450.000 жители на площ от 2.600 км², Люксембург е една от най-малките, но същевременно и най-богатите страни в Европа..
Особено след упадъка на най-значимата за люксембургската икономика стоманена индустрия през 70те години, управлението обръща повишено внимание на поощряването на чуждестранни инвестиции. Особено добре дошли са благоприятни за околната страна леки индустрии и услуги в областта на високите технологии (финанси, медии, E-Commerce).

Най-важните предимства, с които разполага Люксембург като център за чуждестранни инвеститори, са- освен финансовото подпомагане- преди всичко:

-централното географско положение в Европа,
-отличните транспортни връзки и инфраструктура,
-развита индустриална среа с дълги традиции,
-високо развит сектор на услугите и финансите,
-стабилни икономически и политически условия.
-отворени граници към другите европейски пазари,
-благоприятно за фирмите данъчно законодателство,
-добре образовано, продуктивно и езиково богато население.

Правни основи

Люксембургската правна система се базира до голяма степен на белгийското и френското право (code Napoleon), но части от търговското право, например данъчните закони, се основават на немското право. В рамките на европейската интеграция се изготвят все повече закони на базата на съответните европейски норми.

Споразумение за собственост:,

За разлика от австрийското право, получаването на собственост при покупка по люксембургско право става при съгласието на купувач и продавач относно цената и предмета. По този начин не съществува възможност, трето лице да промени споразумението между двете страни. Все пак, при фалит, продавачът може да предяви иск за притежание пред кредиторите. Като гаранция и един вид в замяна на искът за собственост, в зависимост от случая могат да бъдат използвани всякакви средства, които обаче подлежат на специални формални изисквания; например разтрогването на договор при неизплащане съобразно договорните клаузи. Като цяло препоръчваме контактирането на австрийската служба по външна търговия.

Процесуално право:

Действащият в Австрия закон, че зависимата страна носи разноските в случай на правно пререкание, не важи в Люксембург. Това означава, че дебиторът в повечето случаи може да разчита на това, че кредиторите няма да стигнат до съд поради минимални искове, които ще бъдат надминати от съдебните разноски.

Aрбитражен съд:

Люксембург прие ню-йоркското споразумение за признаването и изпълнението на чуждестранни съдебни присъди, така че присъди, произнесени в Австря биват изпълнени в Люксембург и обратното. Това важи и за съдебни решения, които са произнесени на територията на други договорни страни

Uзготвено от AUSSENWIRTSCHAFT ÖSTERREICH (AWO)

XXXUnderline all linksPrint versionSend recommendation
ISMAP

Monatlicher Newsletter

1x pro Monat Top-Infos

Weltweite Firmengründung

Diskutieren wir gemeinsam über Firmengründungen in unserem Diskussionsforum

Bulgarien-Forum

INSIDE BULGARIA

Trend-News-Lifestyle

Slovakei-Forum

INSIDE SLOVAKIA

Trend-News-Lifestyle

Tschechien-Forum

INSIDE Czech Republic

IN Kürze online...

Russland-Forum

INSIDE RUSSIA

Trend-News-Lifestyle

Palma de Mallorca

Internationale Beratung

Bratislava:
+421 2 20861572

Deutschland:
0800 / 10 14 66 16

Österreich:
+43 1-205 10 85 128

Schweiz:
+41 41 508 25 92

Spanien:
+34 9 71579965

Alle Hotlinenummern sind 24 Stunden besetzt und deutschsprachig!


Great Britain:
+44-207-1830242

24 Hours Hotlines with English speaking agents