Star Light Consulting
SLC
SLC - България> ЕС / САЩ -основаване на фирми> Основаване на фирма в Люксембург> Люксембург - обществено право

Beratung in ganz Österreich!

Unsere Beratungsbüros in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten freuen sich auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen!

Onlinegründung Slowakei

Gründen Sie Ihre Slowakische GmbH. ab 1.980,-- Euro mit unserem Onlinegründungstool in 10 Minuten.

XXXUnderline all linksPrint versionSend recommendation

Люксембург- обществено право

Люксембургското обществено право се базира на мнoгoкратно променяния закон от 10.август 1915. Законодателството в тази област се влияе много силно от белгийския закон от 1935. При спорни въпроси и интерпретации, хората най-често се позовават на белгийското правосъдие. При създаване на фирма в Люксембург са възможни различни варианти. По принцип фирмите се делят на правно независима по люксембургското право (filiale) или на зависим клон на фирмата (succursale).


По-долу са изброени най-важните форми на основаване на фирма в Люксембург. Освен тях разбира се има и още няколко варианта, които биха могли да бъдат използвани.

Законът познава шест форми на търговски компании със собствена правна личност:

  • открита търговска компания (société en nom collectif - s.e.n.c.)
  • командитно дружество (société en commandite simple - s.e.c.s.)
  • акционерно дружество (société anonyme - s.a.)
  • командитно дружество с акции (société en commandite par actions - s.e.c.a.)
  • дружество с ограничена отговорност(société à responsabitité limitée - s.a.r.l.)
  • сдружение

И все пак, при създаването на фирма в Люксембург, от интерес е само акционерното дружество (ООД).

Формалности по основаването


Документите по основаването трябва да бъдат нотариално заверени , написани на немски или френски език и регистрирани от нотарюс в срок от 15 дни. Версията на anглииски е позволена и все пак трябва да се представи и превод на немски uли френски.

Капиталът на фирмата може да бъде изплатен в евро или друга конвертируема валута. Още преди основаването на фирмата е необходима банкова сметка в люксембургска банка или в някои акредитиран чуждестранен институт. При отварянето на сметка е нужен план на фирмения статут.

Както свидетелството за основаване, така и отговорниците трябва да бъдат:

  1. предадени на кантората при търговския съд (в срок от един месец) u
  2. да бъдат публикувани в държавен вестник (Memorial C, „Recueil spécial des sociétés et associations")

Наблюдението на акуратното основаване на фирма е задача на нотарuyса.

Разрешеният баланс, сметките за печалба и загуба и докладът на ревизора трябва да бъдат представени на търговския регистър. При малки фирми е достатъчно да се подаде съкратен баланс без GuV.

XXXUnderline all linksPrint versionSend recommendation
ISMAP

Monatlicher Newsletter

1x pro Monat Top-Infos

Weltweite Firmengründung

Diskutieren wir gemeinsam über Firmengründungen in unserem Diskussionsforum

Bulgarien-Forum

INSIDE BULGARIA

Trend-News-Lifestyle

Slovakei-Forum

INSIDE SLOVAKIA

Trend-News-Lifestyle

Tschechien-Forum

INSIDE Czech Republic

IN Kürze online...

Russland-Forum

INSIDE RUSSIA

Trend-News-Lifestyle

Palma de Mallorca

Internationale Beratung

Bratislava:
+421 2 20861572

Deutschland:
0800 / 10 14 66 16

Österreich:
+43 1-205 10 85 128

Schweiz:
+41 41 508 25 92

Spanien:
+34 9 71579965

Alle Hotlinenummern sind 24 Stunden besetzt und deutschsprachig!


Great Britain:
+44-207-1830242

24 Hours Hotlines with English speaking agents