Star Light Consulting
SLC
SLC - България> ЕС / САЩ -основаване на фирми> Основаване на фирма в Люксембург> АД в Люксембург

Beratung in ganz Österreich!

Unsere Beratungsbüros in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten freuen sich auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen!

Onlinegründung Slowakei

Gründen Sie Ihre Slowakische GmbH. ab 1.980,-- Euro mit unserem Onlinegründungstool in 10 Minuten.

Print version

Aкционерно дружество в Люксембург

За основаването на акционерно дружество са нужни поне двама съдружници (натурални или юридически лица), които могат да бъдат и чужденци, съотв. да не са живущи в Люксембург. Минималният капитал възлиза на 31.000 евро и поне 25% от него трябва да бъдат внесени. Докато капитала не бъде изплатен на 100%, подписалите акциите са отговорни за неизплатения капитал.Освен това в този случай могат да бъдат издавани само поименни акции.

Органите са:

  • Главно събрание. То трябва да се състои поне веднъж годишно и да отговаря за всички потребности на АД. На него могат да бъдат извършвани промени в устава.
  • Управителен съвет (общо от надзорен съвет и ръководство). Той се състои от 2 члена, които също могат да бъдат чужденци и които се избират на главното събрание за максимално 6 години. Възможен е повторен вот. Фирменото управление може да бъде взето и от не-съдружници.
  • Ревизори: Контролът на АД подлежи на един или няколко ревизора. Ако обаче са изпълнени 2 от следните 3 критерия, трябва да бъдат извикани външни, независими, живеещи в Люксембург ревизори:
    балансна сума: 3,125мил. евро
    Нето-оборот: 6,25 мил.евро.
    Средния брой на работещите на пълен работен ден надвишава 50

Междувременни увеличения на капитала трябва да бъдат одобрени на главното събрание, освен в случай, че в статута на управителния съвет не е отредено това право. На увеличенията на капитала се гледа като на едно основаване.

Print version
ISMAP

Monatlicher Newsletter

1x pro Monat Top-Infos

Weltweite Firmengründung

Diskutieren wir gemeinsam über Firmengründungen in unserem Diskussionsforum

Bulgarien-Forum

INSIDE BULGARIA

Trend-News-Lifestyle

Slovakei-Forum

INSIDE SLOVAKIA

Trend-News-Lifestyle

Tschechien-Forum

INSIDE Czech Republic

IN Kürze online...

Russland-Forum

INSIDE RUSSIA

Trend-News-Lifestyle

Palma de Mallorca

Internationale Beratung

Bratislava:
+421 2 20861572

Deutschland:
0800 / 10 14 66 16

Österreich:
+43 1-205 10 85 128

Schweiz:
+41 41 508 25 92

Spanien:
+34 9 71579965

Alle Hotlinenummern sind 24 Stunden besetzt und deutschsprachig!


Great Britain:
+44-207-1830242

24 Hours Hotlines with English speaking agents