Star Light Consulting
SLC
SLC - България> ЕС / САЩ -основаване на фирми> Основаване на фирма в Люксембург> Холдингова компания Люксембург

Beratung in ganz Österreich!

Unsere Beratungsbüros in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten freuen sich auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen!

Onlinegründung Slowakei

Gründen Sie Ihre Slowakische GmbH. ab 1.980,-- Euro mit unserem Onlinegründungstool in 10 Minuten.

Print version

Холдингова компания в Люксембург

Люксембург разполага с извънредно атрактивни условия за холдигонви компании. В момента в Люксембург са активни около 11.300 такива холдинги. Холдингът може да приеме една от гореспоменаите форми на търговско дружество.


При акционерните дружества (най-честата форма), минималният капитал на един холдинг възлиза на 31.000 евро, от които трябва да бъдат внесени 25.000 евро. Ако обаче бъде избрана по-рядката форма на ООД, основният капитал възлиза на 25.000 евро (напълно изплатени).


Разноските по учредяването са сравними с тези на търговските дружества.

И все пак една холдингова компания няма право:

  • да развива комерсиални и индустриални дейности
  • да притежава недвижими имоти (освен собствени офиси)
  • да предлага услуги срещу заплащане
  • да отпуска кредити на трети лица

Холдигонвите компании имат право:

  • да държат безброй много дялове в други фирми, да ги купуват и продават при условие, че не става дума за спекулативни трансакции.
  • да притежават патенти, които обаче не продават, освен ако печалбата не се инвестира в ценни книжа в срок от една година
  • да притежават търговски фирми, които разпространяват стоки на фирми-съдрузнници извън Люксембург
  • да изплащат облигации в която и да е валута до десетократно на внесения капитал.
  • да изплащат акции в какъвто и да е размер
  • да приемат пари само от съдружници и банки- до максимално тройно повече от внесения капитал.

Холдигонвите компании подлежат само на влогови такси и на годишната такса "абонамент"; от всички останали данъци те са освободени.


Влоговата такса tрябва да се заплати при основаването и възлиза на 1% от номиналния капитал, в случай че става въпрос за сливане на фирми, таксата отпада.


Такса абонамент се определя според ефективната стойност на акциите и възлиза на 0,20%

Изготвено от AUSSENWIRTSCHAFT ÖSTERREICH (AWO)
Print version
ISMAP

Monatlicher Newsletter

1x pro Monat Top-Infos

Weltweite Firmengründung

Diskutieren wir gemeinsam über Firmengründungen in unserem Diskussionsforum

Bulgarien-Forum

INSIDE BULGARIA

Trend-News-Lifestyle

Slovakei-Forum

INSIDE SLOVAKIA

Trend-News-Lifestyle

Tschechien-Forum

INSIDE Czech Republic

IN Kürze online...

Russland-Forum

INSIDE RUSSIA

Trend-News-Lifestyle

Palma de Mallorca

Internationale Beratung

Bratislava:
+421 2 20861572

Deutschland:
0800 / 10 14 66 16

Österreich:
+43 1-205 10 85 128

Schweiz:
+41 41 508 25 92

Spanien:
+34 9 71579965

Alle Hotlinenummern sind 24 Stunden besetzt und deutschsprachig!


Great Britain:
+44-207-1830242

24 Hours Hotlines with English speaking agents