Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem vo Švajčiarsku> Firmy na kľúč

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Náhľad pre tlač

Ready Made Company

Ready-Made-Companies sú používané alebo nové firmy, ktoré boli práve založené (v časovom rozmedzí niekoľkých dní až niekoľkých rokov)

Nová firma na kľúč

Firmy na kľúč sú firmy, ktoré boli práve založené, a doteraz nevykonávali žiadnu aktívnu obchodnú činnosť. Toto je hlavný rozdiel oproti „používaným firmám na predaj“.
Firma na kľúč môže byť stará niekoľko dní, ale aj niekoľko rokov.

Firmy na kľúč sú práve založené a zapísané do obchodného registra. Okamžite máte k dispozícii vlastnú právnickú osobu. Firmu na kľúč si môžete prevziať do 24 hodín a ihneď budete spôsobilý na právne úkony.

Po prevzatí spoločnosti môžete zmeniť názov firmy, predmet činnosti, prípadne ak budete chcieť, tak aj sídlo spoločnosti. Samozrejme, firmu môžete ponechať tak, ako bola založená, resp. zapísaná. Používame taký predmet činnosti, ktorý Vám umožňuje vykonávať najrôznejšie činnosti.
Po prevzatí môžete hneď právoplatne uzatvárať zmluvy. Správna rada (predstavenstvo) je vylúčená z ručenia. Ihneď máte k dispozícii aj bankový účet, s ktorým môžete vykonávať všetky bežné transakcie.

Používaná firma na odpredaj

Pri používanej firme na predaj sa jedná o spoločnosť, ktorá už má za sebou nejakú obchodnú činnosť. Takáto firma má tú výhodu, že spoločnosť, podľa veku, získava adekvátnu bonitu.

Ďalšou výhodou je, že akciový kapitál už je plne splatený a z časti aj spotrebovaný. V takomto prípade už nový nadobúdateľ akciový kapitál nemusí nanovo zaobstarávať.

Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl