Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Litve> Formy spoločností

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Formy spoločností v Litve

Podnik jednotlivca (individuali imone)

Podnik jednotlivca patrí fyzickej osobe. Tá ručí až do plnej výšky svojho majetku za záväzky podniku. Obchodné meno musí obsahovať aj meno vlastníka.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (uzdaroji akcine bendrove; UAB)

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o., GmbH) môže mať nanajvýš 250 vlastníkov. Minimálny základný kapitál spol. s r.o. je 10.000 LTL (cca. 2.896 EUR). Jej spoločníci majú obmedzené ručenie. Spoločnosť ručí celým svojím majetkom, spoločníci len do výšky svojho vloženého vkladu. Avšak spoločníci ručia svojím súkromným majetkom, ak spoločnosť nie je schopná uhradiť záväzky z dôvodu nekalých aktivít spoločníkov.


V Litve musí mať spol. s r.o. svoje firemné sídlo. Spoločnosť môže byť založená ako na dobu neurčitú, tak aj na dobu určitú.


Spol. s r.o. musí mať minimálne jedného konateľa a valné zhromaždenie spoločníkov. Dodatočne môže byť zriadená dozorná rada a vedenie spoločnosti môže pozostávať z viacerých osôb. Pre žiaden z týchto orgánov nie je povinnosť sídla. Tým si môžu zahraniční občania s obvyklým pobytom mimo Litvy zvoliť sídlo všetkých orgánov.

Musí byť zriadený kontrolór hospodárenia (audítor), ak sú splnené aspoň dve z troch nasledujúcich podmienok:

  1. Ročný obrat spoločnosti prevyšuje 10.000.000 LTL (2,9 mil. EUR) v predchádzajúcom finančnom roku;
  2. Priemerný stav pracovníkov je vyšší ako 50 v predchádzajúcom finančnom roku
  3. Celkový stav aktív v bilancii prevyšuje 5.000.000 LTL (1,45 mil. EUR)

Akciová spoločnosť (akcine bendrove; AB)

Počet akcionárov v akciovej spoločnosti je neobmedzený, akcionármi sa môžu stať ako tuzemskí, tak aj zahraniční akcionári a taktiež fyzické alebo aj právnické osoby. Akciová spoločnosť ručí celým svojím majetkom, akcionári spoločnosti ručia len svojím vkladom do výšky akciového kapitálu. Avšak akcionári ručia svojim súkromným majetkom, ak akciová spoločnosť nie je schopná uspokojiť záväzky z dôvodu podvodov. Akcie akciovej spoločnosti môžu byť verejne na burze obchodované. Minimálny základný kapitál akciovej spoločnosti (a.s.) je 150.000 LTL (cca 43.443,- EUR).

V Litve musí mať akciová spoločnosť svoje firemné sídlo. Akciová spoločnosť môže byť založená tak na dobu neurčitú, ako aj na dobu neurčitú.

Akciová spoločnosť musí mať zriadené minimálne predstavenstvo a hlavné valné zhromaždenie spoločnosti. Dodatočne môže byť zriadená dozorná rada a predstavenstvo môže pozostávať z viacerých osôb spoločnosti. Pre žiaden z týchto orgánov nie je sídelná povinnosť.

Tým si môžu zahraniční občania s obvyklým pobytom mimo Litvy zvoliť sídlo všetkých orgánov.

V každom prípade musí byť v akciovej spoločnosti zriadený hospodársky audítor, rovnako je predpísaná aj povinnosť registrácie akcií s komisiou cenných papierov.

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl