Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Českej republike> GmbH v Českej republike
Náhľad pre tlač

Založenie firmy v Českej republike

Kompletný servis pri založení vašej firmy v Brne

Zakladateľov firiem je ako piesku pri mori...

... a predsa je ťažké nájsť kvalifikovaných nemecky hovoriacich podnikových poradcov v Českej republike.

Star Light Consulting GmbH & CoKEG je zapísaná rakúska poradenská firma s platnou koncesiou a platným poradenským číslom hospodárskej komory. Viac bezpečnosti už nemôžete nájsť na trhu, pretože založenie vašej firmy bude vykonávané na odbornej úrovni a vysokokvalifikovanými pracovníkmi. Všetci poradcovia spoločnosti Star Light Consulting s.r.o. & CoKEG majú minimálne desaťročné odborné skúsenosti a pochádzajú prevažne z bankovej oblasti.

Ďalej sme vlastníkmi koncesie, z ktorej vyplýva povinnosť mlčanlivosti ako aj právnych zástupcov a daňových poradcov, ktorí nemôžu byť odvolaní súdom, okrem toho, ak je zbavený splnomocnenia.

Spýtajte sa rôznych zakladateľov firiem na to, či majú povinnosť dodržania mlčanlivosti ako my a zaujímajte sa len o tých, ktorí túto povinnosť majú zákonom stanovenú!

SLC-Europe s.r.o. v Bratislave je dcérou Star Light Consulting S.L., ktorá je holdingovou spoločnosťou Star Light Consulting GmbH & CoKEG v Rakúsku.

Založenie firmy v Brne

Naša ponuka pre založenie firmy v Brne

 • Poradenstvo so zreteľom nadohodu o zamedzení dvojitého zdanenia
 • Zaobstaranie živnostenského oprávnenia
 • Založenie firmy v Brne vrátane všetkých nákladov a poplatkov
  (Založenie prostredníctvom nemecky hovoriaceho notára v Brne)
 • Preklad spoločenskej zmluvy do nemeckého jazyka
 • Bankový účet v Brne
  Nemecký internet, nemecky hovoriaca osoba, ktorá poskytne pomoc zákazníkovi, kreditná karta
 • Kompletný servis v nemeckom jazyku od všetkých spolupracovníkov
  (Podnikové poradenstvo, daňové poradenstvo, právne poradenstvo)

len za 1.980,-- EUR

Existujeme od roku 1994 a staráme sa o našich zákazníkov aj po založení firmy.

Všetky činnosti môžeme vybaviť aj so splnomocnením, to znamená osobná prítomnosť mandantov nie je nutná.

Firmy na kľúč/ Ready Made Companies

Firma na kľúč hotová v priebehu 4 hodín


Nadobudnutie takejto firmy môže priniesť viacero výhod:

 • Faktor času - už založená firma môže okamžite vykonávať činnosť. Až keď splní nový konateľ všetky požiadavky (prinesie výpis z registra trestov zo svojej domácej krajiny), môže firma podľa potreby začať konať ešte cez doterajšieho konateľa,
 • tzv. "Zakladateľské ručenie" odpadá,
 • Zakladateľské formality sú už vybavené,
 • Základný kapitál bol pri založení plne splatený – žiadna kapitálová väzba počas fázy zakladania; pri firmách s viacerými spoločníkmi už nemusia spoločníci s menším podielom spoluručiť za nevykonané vklady hlavných spoločníkov,
 • Firma na kľúč so sídlom v Českej republike môže byť použitá neobmedzene na získanie nehnuteľnosti.

Pravdaže môžu vzniknúť aj nevýhody:

 • Firma na kľúč nemôže byť zhotovená na mieru, ako je to pri novozaložených firmách.

Naše spoločnosti na kľúč sú už zapísané v Obchodnom registri a registrované na daňovom úrade. Nevykonávali doteraz žiadnu činnosť, firmy na kľúč sú preto nezaťažené. Jediné náklady boli v danom prípade zakladateľské náklady.

Poradenská horúca linka pri založení firmy v Bratislave

Rakúsko: 01-205 10 85 128

Nemecko: 0800 / 10 14 66 16

Španielsko: 0971 579965 (international: +34 971 579965)

Bratislava: 2 20861572 (international: +421 2 20861572)

Všetky čísla horúcich liniek sú s nemecky hovoriacou osobou a 24 hodín k dispozícii!

Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...