Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Luxembursku> Holdingová spoločnosť v Luxembursku

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Náhľad pre tlač

Holdingová spoločnosť v Luxembursku

Luxembursko má najatraktívnejšie podmienky pre holdingové spoločnosti. V súčasnosti je v Luxembursku aktívnych približne 11.300 takýchto spoločností. Holding môže prijať niektorú z hore uvedených foriem obchodných spoločností.


Pri akciových spoločnostiach (najčastejšia forma) je výška základného imania aj v holdingu 31.000 EUR, z čoho 25.000 EUR musí byť splatených. Ak však bude vybraná – skôr zriedkavá – forma s. r. o., tak musí základné imanie obnášať minimálne 25.000 EUR (v plnej výške splatených).


Náklady spojené so založením sú porovnateľné s ktoroukoľvek obchodnou spoločnosťou.

Holdingová spoločnosť nesmie

  • vyvíjať komerčnú a priemyselnú činnosť
  • vlastniť nehnuteľnosti (s výnimkou vlastných kancelárskych priestorov)
  • Ponúkať služby za odmenu
  • Poskytovať pôžičky tretím osobám

Holdingové spoločnosti môžu

  • mať ľubovolné množstvo podielov v iných firmách, nakupovať ich a predávať za predpokladu, že sa nejedná o špekulačné transakcie.
  • vlastniť patenty, tieto však nesmie podnikateľsky predávať, okrem prípadu, keď výnos z predaja bude v priebehu jedného roka investovaný do cenných papierov.
  • vlastniť obchodné firmy, ktoré distribuujú tovary zúčastnených firiem mimo Luxemburska.
  • vydávať obligácie v ľubovolnej mene do desaťnásobku splateného imania.
  • emitovať akcie v ľubovolnej výške.
  • prijímať peniaze len od podielnikov a bánk – maximálne do výšky trojnásobku splateného imania.

Holdingové spoločnosti podliehajú len poplatku za vklad a ročnému „Predplatnému poplatku", od všetkých ostatných daní sú oslobodené.


Poplatok za vklad vzniká pri založení a činí 1 % z nominálneho základného imania, v prípade, že sa jedná o fúziu, odpadá.


Predplatný poplatok bol zvýšený na efektívnu hodnotu akcií a činí 0,20 %.

Servis ZAHRANIČNÉHO OBCHODU RAKÚSKA (AWO)
Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl