Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Albánsku> Informácie o cestovaní v Albánsku
Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Cestovné informácie o Albánsku

Hlavné mesto: Tirana

Medzinárodná skratka: AL

Jazyk: albánsky

Bežné cudzie jazyky: taliansky, anglický, tiež francúzsky, ruský, nemecký

Mena: 1 LEK = 100 Quindarka

Elektrický prúd: 220 Volt Striedavý prúd, 50 Hertz, časté výpadky prúdu a kolísanie napätia; rovnaké zásuvky ako v Rakúsku(Medzizásuvky nepotrebné)

V Albánsku sa už vyskytlo viacero prípadov mŕtvych vtákov, pri ktorých bola dokázaná prítomnosť vírusu H5N1. Infikácia človeka nebola doteraz ohlásená.

Bezpečnosť

Pri cestovaní do Albánska sa poukazuje na zvýšené ohrozenie bezpečnosti.

V celom Albánsku je v obehu značné množstvo zbraní a munície. V pohraničnej oblasti Kosova sú početné míny a nevybuchnuté nálože.
Výrazne sa varuje pred falošnými opravármi aút a doručovacími službami.

Tiež sa nedoporučujú nočné prejazdy z dôvodu zlej kvality vozoviek (chýbajúce poklopy na kanáloch, hlboké výtlky atď).

Záujem cestujúcich o krajinu a ľudí može byť mimo turistických oblastí na pobreží nepochopené a viesť k nebezpečným situáciám, preto sa cestovateľom doporučuje, využívať skúsených domácich sprievodcov.

Albánsko leží v seizmicky aktívnej zóne, zemetrasenia sa tu často opakujú.

Telefonovanie môže byť v Albánsku niekedy obtiažné: pri mobilných telefónoch dochádza pri tuzemských hovoroch k výpadkom siete; telefonická dostupnosť cez pevnú linku je občas z dôvodu preťaženia telefonického vedenia tiež obmedzená.

Prípadný dlhší pobyt v Albánsku sa doporučuje oznámiť rakúskej ambasáde v Tirane. Tiež sa doporučuje oznámiť ambasáde aj opätovné vycestovanie.

Každý cestujúci, ktorý má záujem dostať sa do oblasti so zvýšeným rizikom, si musí byť vedomý nebezpečenstva. V tomto prípade sa nutne doporučuje čo najpresnejšie sa o bezpečnostnej situácii v danej oblasti informovať a prípadne ju počas pobytu pravidelne preverovať.

Príjazd


Cestujúci sa bez pasu môžu v krajine zdržiavať 30 dní. Cestovný pas musí byť pri pricestovaní platný ešte aspoň 6 mesiacov. Poplatok za pricestovanie je 10 Eur. Pri príjazde treba počítať s dlhšími čakacími dobami v celej krajine. Môže dochádzať aj ku krátkodobým blokádam hraničných priechodov bez predchádzajúceho oznámenia.


Dovoz

Peňažné obnosy v hodnote alebo približnej hodnote prevyšujúcej 1.000.000 ALL je pri pricestovaní povinné oznámiť. Doporučuje sa vziať si so sebou dolárové alebo Euro-bankovky v malých nominálnych hodnotách. Výmena peňazí je problematická.

Pri dovoze vecí osobnej spotreby sa clo nevyrubí; technické nástroje by sa mali pri príjazde oznámiť. Dovoz zbraní je zakázaný.


Vývoz


Vývoz peňazí je povolený do výšky deklarovaného obnosu pri príjazde. www.bmf.gv.at/zoll


Podnebie


V pobrežnej oblasti vnútrozemské podnebie so suchými a horúcimi letami a vlhkými a miernymi zimami. V hornatom vnútrozemí studené zimy a mierne teploty v lete.


Rady


V zime sa doporučuje z dôvodu častejších silných zrážok vziať si so sebou vodovzdorné oblečenie. Pri viacdňových cestách po krajine počast zimných mesiacov treba mať na mysli, že predovšetkým mimo Tirane sú v prípade dažďa ubytovne nedostatočne vykurovateľné. Môžu za to rozsiahle výpadky prúdu.


Zdravie

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná len obmedzene. V prípade vážneho ochorenia alebo úrazu je preto nevyhnutná evakuácia

Kto je odkázaný na určité lieky, mal by ich mať so sebou dostatočnom množstve a tiež by so sebou mal mať potvrdenie o lekárskom predpise na daný liek.

Zdravotné a hygienické podmienky nezodpovedajú európskym štandardom. Nemocnice zväčša používajú len zastaralé alebo zle udržiavané zdravotnícke náčinie, zásobovanie liekmi je tiež zlé. Záchranná služba nie je vybudovaná , preto je nevyhovujúca. Turistom s vlastným vozidlom sa pred začiatkom cesty doporučuje absolvovať kurz prvej pomoci.

Z dôvodu nedostatočných, prípadne chýbajúcich čističiek odpadových vôd v oblasti veľkých miest Durra a Vlora môže zlá kvalita morskej vody pri kúpaní viesť k podráždeniam pokožky alebo iným zdraviu škodlivým reakciám.


Očkovanie


Pri príjazde nie sú predpísané žiadne očkovania, okrem príjazdu cez oblasť s výskytom infekcie žltej zimnice. Inštitút pre špeciálnu profylaxiu a tropické choroby vo Viedni (Tel. 403-83-43) doporučuje ako základnú ochranu pre cestujúcich rozsiahle očkovanie proti hepatitíde typu A + B, záškrtu, tetanu, detskej obrne a týfu.


Pozor


Z dôvodu nedostatočných zdravotníckych a hygienických podmienok vzniká pri požívaní potravín zvýšené riziko poškodenia zdravia. Nedoporučuje sa stravovať sa v jednoduchých reštauráciách a pouličných stánkoch, ani piť vodu z vodovodu alebo ľadovými kockami chladené nápoje. Ovocie, zelenina a šaláty by sa mali jesť zásadne iba olúpané alebo umyté v čistej vode. Dôrazne sa doporučuje mať so sebou cestovnú lekárničku, ktorá okrem bežne používaných zdravotníckych prostriedkov obsahuje aj lieky pre bežné cestovné choroby.


Poistenie


Neexistuje žiadna dohoda o sociálnom poistení s Rakúskom. Pripoistenie pre prípad ochorenia alebo prepravy ranených by malo byť samozrejmosťou. Toto platí predovšetkým pre leteckú prepravu ranených, ktorú ponúkajú viaceré rakúske spoločnosti.


Doprava

Používanie verejných dopravných prostriedkov (električky, autobusy, taxi služby) je spojené s viacerými problémami. Vo väčších mestách je možné použiť taxík zo stanovišťa, v Tirani fungujú aj taxíky na zavolanie. Dostupný je aj prenájom vozidiel so šoférom alebo bez.

Pre osobné vozidlá s menej ako 1 + 4 miestami na sedenie pripadá poplatok vo výške 1.00 EU, so 6 až 1 + 8 miestami na sedenie poplatok 4.00 EUR, s viac než 1 + 8 miestami 8.00 EUR ako denný poplatok za požívanie ciest.

Hlavné cesty v krajine sú asfaltové a čiastočne opravené. Vedľajšie cesty sú z časti zjazdné len s pohonom na všetky kolesá. V zime bývajú niektoré horské spojenia často aj na dlhší čas neprejazdné. Kvôli riskantnému spôsobu jazdy a zlým cestám existuje, najmä v noci, vysoké riko nehody. Aj nové cesty sa pre silné dažde a následné zosuvy pôdy môžu v krátkom čase zmeniť na neprejazdné.

Neexistuje žiaden po celom území fungujúci albánsky automobilový klub, a teda ani žiaden partner pre zodpovedné rakúske organizácie. Žiadne zaručené informácie o potrebných dokladoch (doporučuje sa: doklad o registrácii, medzinárodný vodičský preukaz, zelená poistná karta).


Osobitné právne predpisy - ostatné


V roku 1995 bola homosexualita v Albánsku ustanovená parlamentom za beztrestnú; možnosť uzavrieť manželstvo medzi osobami rovnakého pohlavia však zatiaľ neexistuje. Na základe moslimských a konzervatívnych tradícií sú homosexuáli v albánskej spoločnosti vyčlenení a diskriminovaní. Rovnako sú neželané sexuálne činy na verejnosti. Zákroky proti spolužitiu nezosobášených párov, napr. v hoteloch sú tu neznáme.

Ministerstvo zahraničných vecí v tejto súvislosti upozorňuje, že na seba nepreberá žiadne záruky za úplnosť a správnosť týchto informácií, ani za prípadné, z toho vyplývajúce, škody

Zdroj: bmeia.gv.at
Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl