Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Albánsku> Kapitálové spoločnosti
Náhľad pre tlač

Náklady spojené so založením spoločnosti

Ako pri každej kapitálovej spoločnosti existuje aj v Albánsku právna úprava pre vlastný kapitál.

Na založenie s.r.o. (sh.p.k.) je potrebné 100.000 LEK (cca. 730 Euro) a na založenie a.s. (Sh.a.) 2.000.000 LEK (cca 14.300 Euro).

Zvyšné náklady na založenie sú poplatky na advokáta, notára a registráciu a pohybujú sa podľa výberu advokátskej kancelárie medzi 1.500 a 3.000 Euro.

Na kompletné založenie firmy potrebujeme cca 8 týždňov, pokiaľ máme k dispozícii všetky potrebné doklady.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (sh.p.pk.):

S.r.o. ručí za záväzky svojej spoločnosti celým majetkom, avšak ako v Rakúsku spoločníci len do výšky svojho základného vkladu. Obchodné meno by malo pozostávať minimálne z názvu spoločníka a albánskeho prívlastku pre s.r.o., ktorá znie sh.p.k. Spoločnosť s jediným spoločníkom je povolená.

Základný kapitál, ako je už vyššie spomenuté obnáša 100.000 LEK a musí byť v plnej výške splatený. Podiely spoločnosti môžu byť rozdelené medzi spoločníkov, ich dedičov a pri rozdelovaní spoločnosti sa môžu aj voľne predať. Na predaj tretej osobe je potrebný súhlas trojštvrtinovej väčšiny spoločníkov.

Spoločnosti, ktoré prekročia viac ako 2 nasledujúce kritéria, musia zverejniť výročnú správu:

  • Výsledok hospodárenia vyšší ako 6.000.000,-
  • Obrat viac ako 12.000.000,-
  • Zamestnáva v priemere viac ako 10 zamestnancov

Účtovná závierka musí byť odsúhlasená Valným zhromaždením spoločnosti v priebehu 6 mesiacov od ukončenia hospodárskeho roka a uverejnená vo výročnej správe.

Radi Vám osobne poradíme pri zakladaní firmy v Albánsku

Naše služby zahŕňajú podstatne viac než len samotnú pomoc pri zakladaní firmy v Albánsku. Disponujeme výbornými kontaktmi s advokátskymi kanceláriami, daňovými úradmi, notármi a bankmi. Väčšina kontaktov je nemecky hovoriaca. Ďalej pre vás zostavíme obchodný plán, modely vstupu na trh a pomôžeme Vám so všetkými úradnými postupmi. Ponúkame Vám workshop o zakladaní firiem, v ktorom Vám vyhovieme presne podľa Vašich potrieb a všetko s Vami do detailov preberieme.

Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl