Star Light Consulting
SLC
SLC - Magyarország> Cégalapítás Európában> Cégalapítás Belgiumban> Korlátolt felelősségű társaság Belgium

Escort Service Belgium

Tanácsadás egész Ausztriában!

Bécsi, alsó-ausztriai, felső-ausztriai, stájerországi és karintiai tanácsadó irodáink várják Önt személyes beszélgetésre!

Online alapítás Szlovákiában

Alapítson szlovák kft.-t 1.980,- Eurótólonline alapító eszközünkkel 10 percen belül

blokkolásmentes verzió betöltéseösszes link aláhuzásanyomtatási képjavaslat elküldése

Kft. alapítása Belgiumban

société privée à responsabilité limitée - s.p.r.l.
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - b.v.b.a.

Kft. alapításához a következő feltételeknek kell teljesülniük:

  • Minimum három tag, akik jogi személyek is lehetnek. Az is lehetséges azonban, hogy egy tag alapít kft.-t.
  • A minimális törzstőke 18.550 EUR, melyet teljes egészében be kell jegyezni a cégjegyzékbe, és min. 6.200 EUR-t (1/3) be kell fizetni. Abban az esetben, ha a társaságot egy tag alapította, a törzstőke teljes összegét be kell fizetni. Emelésnél a készpénzes törzsbetét 1/5-ét, az apportnak pedig 100%-át kell befizetni.

A kft. szervei a következők:

  • Általános taggyűlés: a legfelsőbb szerv, mely a kft. összes tagjából áll. Kötelezően e szerv hatáskörébe tartozik a társaság ügyvezetőjének kinevezése és menesztése, a törzstőke emelése, ill. csökkentése, valamint más szervezeti változtatások.
  • Vezető (a társaság vezetése): a kft.-t egy vagy több ügyvezető vezeti, akiket meghatározott vagy határozatlan időre neveznek ki. Nem muszáj tagnak vagy alkalmazottnak lenniük, és jogi személyek is lehetnek. Ha a társaság szabályzata nem előre meghatározott, minden ügyvezető egyedül képviseli a társaságot, mind peres, mind peren kívüli ügyekben.

Ha a társaság max. 100 főt foglalkoztat (éves átlagban teljes állással kell számolni), vagy ha teljesül rá az alábbi feltételek közül több mint egy, 50 alkalmazott vagy 7,3 millió EUR vagy 3,625 millió EUR, úgy a zárszámadásért 200 EUR-t kell fizetnie. Annak a kft.-nek, mely ezeket az értékeket túllépi, az Rt.-hez hasonlóan auditort is kell rendelnie, így a zárszámadása 500 EUR-ba kerül. Ha nem vesz igénybe auditort, akkor minden tagnak ellenőrző funkcióval kell rendelkeznie, miközben adótanácsadót is alkalmazhat helyettesként.

A korlátolt felelősségű társaság az Rt.-hez hasonlóan törzstőkével, közjegyző által hitelesített alapító okirattal hozható létre a cégbíróságon. Határozatlan időre alapítható.

blokkolásmentes verzió betöltéseösszes link aláhuzásanyomtatási képjavaslat elküldése

Hotline Belgium

++32-3-8080169
24 órás Hotline

Tanácsadás egész Németországban

Az SLC-Europe máris rendelkezésére áll!
Tanácsadás
Düsseldorfban, Hamburgban, Münchenben, Stuttgartban

Pozsony:
+421 2 33 00 6510

Németország:
+49 30 896 779 394

Ausztria:
+43 720 880 256

Bulgária:
+359 2 491 7055

Spanyolország:
+34 971 57 99 65

Az összes német nyelvű hotline vonal 24 órában hívható!


Great Britain:
+44-207-1830242

24 Hours Hotlines with English speaking agents

Havi Newsletter

Havonta 1x Top-információk

Cégalapítás az egész világon

Vitatkozzunk közösen a cégalapításról vitafórumunkon

Bulgária-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trend-News-Lifestyle

Szlovákia-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trend-News-Lifestyle