Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem vo Švajčiarsku> Lokality pre založenie firmy vo Švajčiarsku

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Náhľad pre tlač

Lokality pre založenie firmy vo Švajčiarsku

Zoznam možných lokalít pre založenie firmy vo Švajčiarsku

Federalistická štruktúra Švajčiarska nachádza svoje vyjadrenie aj v daňovom práve. Daňová suverenita prináleží spolku, kantónam a obciam, pričom kantonálne rozdiely v daňových sadzbách môžu byť markantné. Z daňovo-právneho hľadiska nie je podstatné rozdelenie podniku na osobné a kapitálové spoločnosti, ale to, či sa jedná o výrobnú, holdingovú alebo správcovskú spoločnosť. S ohľadom na neprehľadnú daňovo-právnu situáciu sa každopádne doporučuje využitie rád daňového experta.

Možnosti založenia firmy vo Švajčiarsku

Wollerau am Zürichsee
Vitajte vo Wollerau am Zürichsee, daňovo najvhodnejšej obci Švajčiarska! (aktuálne v 2008)
Zug
Lokalita Zug sa veľmi doporučuje z dôvodu jej daňovej situácie.
Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl