Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Luxembursku> Luxembursko - a.s.

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Náhľad pre tlač

Akciová spoločnosť v Luxembursku

Na založenie akciovej spoločnosti sú potrební min. dvaja spoločníci (FO alebo PO), ktorí môžu byť obaja cudzinci, resp. nemajú sídlo v Luxembursku. Minimálny základný kapitál je 31.000 EUR a musí byť splatený min. na 25 %. Pokiaľ nie je kapitál splatený na 100 %, upisovatelia akcií neručia za nesplatený kapitál. Okrem toho môžu byť v tomto prípade vystavené len akcie na meno.

Orgánmi v a.s. sú:

  • Valné zhromaždenie. Musí zasadať minimálne jedenkrát za rok a je kompetentné za všetky potreby a záujmy spoločnosti. Je oprávnené previesť zmeny stanov a predpisov spoločnosti.
  • Správna rada (zahŕňa dozornú radu a predstavenstvo). Pozostáva min. z troch členov, ktorími môžu byť aj zahraničné osoby, resp. nemusia mať sídlo v Luxembursku a sú volení valným zhromaždením na max. 6 rokov. Opätovné zvolenie je možné. Obchodné vedenie môže byť prevzaté aj osobami, ktoré nie sú spoločníkmi.
  • Audítor: kontrola a.s. prináleží jednému alebo viacerým audítorom. Vzťahujú sa na nich však dve z troch nasledujúcich kritérií, tým musia byť do Luxemburska prijatí externí nezávislí uznávaní audítori:
    Suma bilancie: 3,125 mil. EUR
    Obrat netto: 6,25 mil. EUR
    Priemerný počet pracovníkov, ktorí pracujú na plný úväzok je 50

Priebežné zvýšenie kapitálu vyžaduje schválenie valného zhromaždenia, ale v prípade, že by bolo do stanov správnej rady schválené adekvátne oprávnenie. Zvýšenie kapitálu sa prejednáva ako založenie.

Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl