Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Luxembursku> Luxembursko - právne princípy

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Luxembursko - VŠEOBECNÝ PREHĽAD, PRÁVNE PRINCÍPY

Luxembursko je so svojimi 450.000 obyvateľmi na rozlohe 2.600 km2 jednou z najmenších, ale súčasne aj jednou z najblahobytnejších krajín Európy.
Predovšetkým od úpadku pre luxemburské hospodárstvo dôležitého oceliarskeho priemyslu v 70. rokoch zamerala vláda svoju pozornosť na podporu zahraničných investícií. Zvlášť vítaný je ľahký priemysel, ktorý je priateľský voči životnému prostrediu a poskytovatelia služieb v high-tech oblastiach (financie, médiá, elektronický obchod).

Najväčšie výhody, ktoré Luxembursko zahraničným investorom ponúka, sú – odhliadnuc od finančnej podpory - predovšetkým:

- centrálna geografická poloha v Európe,
- vynikajúce dopravné spojenia a infraštruktúra,
- rozvinutá priemyselná oblasť s dlhou tradíciou,
- vysoko rozvinutý finančný sektor a sektor služieb,
- stabilné hospodárske a politické rámcové podmienky,
- celkovo otvorené hranice k ostatným európskym trhom,
- priaznivé daňové zákonodarstvo,
- dobre vzdelané, produktívne a nadpriemerne jazykovo zdatné obyvateľstvo.

Právne princípy

Luxemburský právny systém odmieta belgické a francúzske právo (code Napoléon), ale časti obchodného práva, napr. daňové sadzby, sa zakladajú na nemeckom práve. V rámci európskej integrácie sa prijíma stále viac zákonov na základe príslušných európskych smerníc.

Výhradné vlastníctvo:,

Na rozdiel od rakúskeho práva sa prevod vlastníctva pri kúpe uskutočňuje podľa luxemburského práva, dohodou kupujúceho a predávajúceho o cene a predmete kúpy (uzavretie zmluvy). Preto v zásade neexistuje žiadna možnosť na uplatnenie výhradného vlastníctva dohodnutého medzi dvoma stranami voči tretím osobám. Pri konkurze sa môže predávajúci presadiť proti výhradnému vlastníctvu iných veriteľov a aj z tohto titulu získať výmimku, keď predávajúci požaduje tovar včas naspäť (pozri odbornú správu „Vlastníctvo a podpora v Belgicku a Luxembursku") Na poistenie a takpovediac ako náhrada výhradného vlastníctva môžu byť podľa situácie využité iné prostriedky, ktoré si vyžadujú zvláštne formálne predpoklady; napríklad zrušenie zmluvy pri nezaplatení podľa zodpovedajúich zmluvných klauzúl, záložné právo (platné len pre určité tovary). V ojedinelom prípade odporúčame nadviazať kontakt s rakúskym úradom zahraničného obchodu.

Procesné právo:

V rakúsku platnú zásadu, že prehratá strana znáša náklady súdneho sporu, luxemburské správne právo nepozná. Vinník sa väčšinou môže spoľahnúť na to, že veriteľ sa kvôli nepatrným pohľadávkam nepôjde súdiť, keďže ten sa musí obávať, že mu vzniknuté náklady prekročia výšku jeho pohľadávky.

Arbitrážne súdnictvo:

Luxembursko prijalo New Yorkskú dohodu o uznávaní a vykonávaní zahraničných arbitrážnych rozhodnutí, takže v Rakúsku vynesený arbitrážny rozsudok sudcu je v Luxembursku (a naopak) plne vykonateľný. To platí aj pre rozsudky, ktoré boli vynesené aj na teritóriu iných zmluvných štátov. Tým môže byť zjednotená kompetentnosť národných inštitucionálnych arbitrážnych súdov, Medzinárodného arbitrážneho súdu Hospodárskej komory Rakúska alebo Ad-Hoc arbitrážnych súdov.

Servis HOSPODÁRSKEJ KOMORY RAKÚSKA (AWO)

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl