Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Slovinsku> Osobné spoločnosti v Slovinsku
Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Osobné spoločnosti v Slovinsku

Spoločnosť s neobmedzeným ručením (slovinsky: Družba z neomejeno odgovornostjo, skratka: d.n.o.) je porovnateľná s rakúskou verejnou obchodnou spoločnosťou. Založenie sa uskutoční uzavretím zmluvy medzi spoločníkmi. Spoločníci ručia za záväzky spoločnosti celým svojim súkromným majetkom. Na vedenie a zastupovanie spoločnosti v zahraničných vzťahoch je oprávnený a zaviazaný každý spoločník, pokiaľ spoločenská zmluva neurčuje inak.

Komanditná spoločnosť (slovinsky: Komanditna družba, skratka: k.d.) je známa tým, že spoločník ručí celým svojim majetkom (komplementár), až ďalší spoločník (komanditista) za záväzky neručí. Komanditista nemá ani oprávnenie na obchodné vedenie a zastupovanie spoločnosti navonok.

Tichá spoločnosť (slovinsky: Tiha družba, skratka: t.d.)nevystupuje navonok. Tichý spoločník získava svojim vkladom len nárok na podiel na zisku.

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Hotlinezeiten:
Montag - Freitag
8:00 Uhr - 14:00 Uhr

Aufgrund des großen Telefonaufkommens kann es zu Wartezeiten während der Supportzeiten kommen.

Bequemer für Sie ist es, ihre Anfrage über unser Online-Support-Center zu stellen.
www.slc-europe.at
www.slc-europe.bg

 

19 % legal endbesteuert!

Für Steuerpflichtige aus Österreich und Deutschland.