Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem vo Francúzsku> Pobočky vo Francúzsku

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Formy pobočiek vo Francúzsku

Reprezentačná kancelária

nesamostatná pobočka bez obchodných funkcií

Táto forma pobočky vyvoláva pri založení alebo likvidácií najnižšie náklady. Principiálne je však zápis do obchodného registra predpísaný podľa vzoru rakúskycho spoločenských predpisov. Reprezentačná kancelária býva zvyčajne vybratá, aby sa zabránilo zdaneniu vo Francúzsku (nepodlieha dani z príjmov). Nevýhody spočívajú v tom, že jej chýba oprávnenie na uzatváranie zmlúv, resp. na vystavovanie faktúr, a má povolené len určité prípravné a asistenčné činnosti (napr. bezplatné rozdávanie reklamných materiálov)

Francúzsko-rakúska dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia (DBA) nie je jasná pri definovaní ohraničujúcich kritérií.

Filiálka

nesamostatná, ale zdaniteľná pobočka s obchodnými funkciami

Výhody spočívajú vo väčšej obchodnej slobode, pretože môže priamo a samostatne uzatvárať zmluvy so zákazníkmi, a na mieste vystavovať faktúry. Avšak je potrebné viesť zvláštne účtovníctvo a zvláštna organizácia. Filiálka má pre jej zúčtovateľnú činnosť vo Francúzsku daňovú povinnosť (établissement stable). Tým nie je rozdiel oproti samostatnej firme viac podstatný, dokonca môžu vzniknúť daňové a zodpovednostné nevýhody (ručenie rakúskej spoločnosti, ťažkosti pri ohraničení započítania výsledku medzi Rakúsko a Francúzsko).

Dcérska spoločnosť

samostatná pobočka)

Z daňových dôvodov sa najčastejšie berú do úvahy právne formy spol. s r. o. (SARL) a akciová spoločnosť (SA). Verejná obchodná spoločnosť (SNC) a komanditná spoločnosť sa vyskytujú zriedka a spoločnosť s.r.o & KS vo francúzskom právnom poriadku neexistuje.

(c) AUSSENWIRTSCHAFT ÖSTERREICH (AWO)
Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl