Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem vo Francúzsku> Priebeh založenia s.r.o. (Sarl)

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Zakladanie francúzskej s.r.o. (Sàrl)

Návod a priebeh

Vorbemerkung

Die Société à responsablilitè limitée (Sàrl) bola vytvorená vo Francúzsku v 1925 podľa vzoru nemeckých zákonov o GmbH. Toto predstavuje dôležitú výhodu Sàrl vo vzťahu k Limited (Recq/Hoffmann, Francúzska Sàrl ako náhrada GmbH?, GmbHR 2004, 1070).


V podstate, takmer všetky predpisy pre Sàrl sú známe a prebraté zo zákona o GmbH. Podnikateľ sa potrebuje dodatočne oboznámiť len so zvláštnosťami, ktoré prevažne predstavujú výhody.

Einsatzmöglichkeiten

Sàrl je vhodná pre obchodné činnosti popri Francúzsku aj v Nemecku ako aj vo všetkých ostatných krajinách EÚ v oblasti obchodu, remesiel, priemyslu a služieb.


Okrem toho sa Sàrl môže použiť presne tak ako nemecká GmbH ako komplementár (osobne ručiaci spoločník) komanditnej spoločnosti (KG), ktorá sa potom označuje ako Sàrl & Co. KG

Sàrl je vhodná aj ako majetková spoločnosť.


Pre obchodný začiatok na základe nezavinenej situácie sa môže Sàrl použiť v rámci správcovských vzťahov prispieť k riešeniu problémov.

Predpoklady na založenie

Sàrl musí mať najmenej jedného (spol. s. r. o. s jediným spoločníkom - Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - skrátene "Eurl") a maximálne 100 spoločníkov. Spoločníci môžu byť fyzické alebo právnické osoby a nemusia byť obchodníkmi v zmysle Obchodného práva, t. zn. neplnoletý sa tiež môžu tiež spoločníkmi.


Spoločenská zmluva musí byť podpísaná všetkými spoločníkmi. V protiklade s nemeckým právom musí byť spoločenská zmluva notársky overená (výnimka: získavanie nehnuteľností). Dokonca môže byť spoločenská zmluva podaná v nemčine s jednoduchým prekladom do francúštiny (takže bez overenia).

Firemné meno môže naznačovať predmet činnosti, niesť meno jedného alebo viacerých spoločníkov alebo môže byť voľne vybraté pri zachovaní práv tretích osôb.

Konateľ, resp. konatelia musia byť fyzické osoby (spoločník alebo cudzí konateľ).
Konatelia majú rovnaké kompetencie ako v nemeckom práve o GmbH.

Pre Sàrl neplatí žiadne zákonné základné imanie. Spoločníci môžu výšku základného imania voľne určiť. Peňažné vklady musia byť pri založení splatené minimálne do výšky 20 %, resp. vklady spoločníkov musia byť dané k dispozícií. Zvyšná suma kapitálu musí byť splatená v priebehu piatich rokov od založenia. Pri vecných vkladoch musí byť k spoločenskej zmluve priložená správa zakladateľského kontrolóra, akonáhle celková hodnota vecných vkladov prekročí 50 % základného imania alebo hodnota samotného vecného vkladu prekročí súmu7.500 EUR.

Formality pri zakladaní

Jednoduchý proces založenia: Po podpísaní zakladateľských dokumentov sa uskutoční najskôr zverejnenie založenia v úradnom vestníku a následne prihlásenie spoločnosti na zápis do obchodného registra. Na tento cieľ sa vyžaduje adresa francúzskeho sídla, ako aj francúzske bankové spojenie na zriadené bankové konto.

Trvanie založenia: vo väčšine prípadov v priebehu 1 – 3 dní.

Pobočka v Nemecku

Obchodná činnosť Sàrl v Nemecku podlieha predpisom §§ 13d, 13e a 13g Obchodného zákonníka, takže vzniknutá pobočka musí byť konateľom nahlásená na zápis do Obchodného registra. Verejné dokumenty z Francúzska sú na rozdiel od Limited uznané bez potvrdení.

Administratívne výdavky a ohlasovacia povinnosť

Sàrl vyžaduje vo Francúzsku obchodné sídlo. Domiciliácia v Business-Centre je podľa zákonných predpisov vyslovene žiadaná.. Náklady tu predstavujú podľa služieb (poštové, telefónne služby) od 55,00 EUR zzgl. MwSt.


Potom čo boli v EU harmonizované účtovné pravidlá, nevznikajú pre skúseného daňového poradcu žiadne ťažkosti, pri „dvojjazyčnom" vedení účtovníctva prostredníctvom EDV.


Podľa európskych smerníc závisí oznamovacia povinnosť od veľkosti podniku. Podľa nich musí malá spoločnosť (Spol. s. r. o., Limited alebo Sàrl) odovzdať ročnú uzávierku, napr. bez výkazu ziskov a strát a so skrátenou prílohou na obchodnom registri. Prvý obchodný rok trvá do konca budúceho kalendárneho roka, takže základný rok odpadá.

Ručenie konateľa

Konateľ môže ručiť pri porušení spoločensko-právnych predpisov, porušení spoločenskej zmluvy rovnako ako v prípade zadĺženia sa voči vedeniu podniku, vedeniu spoločnosti ako aj voči tretím osobám. Voči tretím osobám konateľ ručí len ak zadĺženie vzniklo mimo vedenia podniku a môže byť započítané osobne konateľovi. Toto platí o. i. aj ak konateľ úmyselne klamal tretím osobám o platobnej schopnosti spoločnosti.


Francúzske právo o insolventnosti pozná iba platobnú neschopnosť ako dôvod insolventnosti, nie ako v nemeckom práve – nadmerné zadĺženie. Rozsiahle ručenie konateľa ako pri Limited je tak v nemeckom, ako aj vo francúzskom spoločenskom práve neznáme.

Ďalšie informácie podá:
Dipl.-Betriebswirt Dieter Polei, Assessor jur.

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl