Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Belgicku> Spoločenské právo Belgicka
Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Spoločenské právo v Belgicku

Čo sa týka pobočky v Belgicku, sú tu uskutočniteľné rôzne možnosti. Principiálne sa musíte rozhodnúť, či chcete založiť právne samostatnú spoločnosť podľa belgického práva (filiálku) alebo nesamostatnú pobočku (succursale/ bijkantoor). Popritom vzniká možnosť, otvoriť čisto informačnú kanceláriu, ktorá nemá príjmy žiadneho druhu a slúži len k zaobstarávaniu informácií, reklamy atď.


Belgické zákonodarstvo nerozlišuje medzi kapitálovými a osobnými spoločnosťami so všetkými daňovými a právnymi dôsledkami. Preto podliehajú všetky spoločnosti belgickej dani z príjmov právnických osôb.


V nasledujúcom texte budú opísané najdôležitejšie, resp. daňovo najzaujímavejšie možnosti, ktoré je potrebné v Belgicku v súčasnosti vybudovať. Popritom jestvuje ešte samozrejme niekoľko foriem spoločností, ktoré môžu prichádzať do úvahy.

Služby ZAHRANIČNÉHO OBCHODU RAKÚSKO (AWO)
Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Hotline Belgien

++32-3-8080169
24 Stunden Hotline

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...