Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Belgicku> Spoločnsosť s.r.o. Belgicko
Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Zakladanie s.r.o. v Belgicku

société privée à responsabilité limitée - s.p.r.l.
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - b.v.b.a.

Na založenie s.r.o. sa musia splniť nasledujúce predpoklady:

  • · Principiálne min. traja spoločníci, ktorími môžu byť aj právnické osoby. Ale taktiež je umožnená spoločnosť jedného zakladateľa.
  • · Minimálny základný kapitál je 18.550 EUR, ktorý musí byť upísaný v plnej výške a splatený vo výške min. 6.200 EUR (1/3). V prípade spoločnosti jedného zakladateľa musí byť kapitál plne splatený. Pri zvýšení musia byť hotovostné vklady na 1/5 splatené, vecné vklady na 100 %.

Orgány s.r.o. sú:

  • · Valné zhromaždenie spoločníkov: tento najvyšší orgán pozostáva zo všetkých spoločníkov. Okrem iného mu prináleží funkcia vymenovania a odvolania vedúceho spoločnosti, rozhoduje o zvýšení resp. znížení kapitálu ako aj iných štatutárnych zmenách.
  • · Správca (konateľ): s.r.o vedie jeden alebo viacero konateľov, ktorí sú vymenovaní na dobu určitú alebo neurčitú. Nemusia byť ani spoločníci ani zamestananci a môžu to byť aj právnické osoby. Ak stanovy spoločnosti neurčujú inak, zastupuje spoločnosť každý konateľ (Geschäftsführer) sám, ako v súdnych tak aj v mimosúdnych veciach.

Keď má spoločnosť do 100 zamestnancov (v ročnom priemere sa počíta s plným úväzkom) alebo keď splnila viac ako len jedno z nasledujúcich kritérií, 50 zamestnancov alebo 7,3 miliónov EUR alebo 3,625 miliónov EUR, stojí ju účtovná závierka (bilancia) 200 EUR. Spoločnosť s.r.o., ktorá prináleží týmto prahovým hodnotám, musí analogicky objednať aj audítora, podobne ako a.s. a účtovná závierka tak stojí 500 EUR. Ak prislúcha každému spoločníkovi kontrolná funkcia, kde môže byť objednaný daňový poradca ako zástupca, v tomto prípade sa nemusí volať autítor na overenie bilancie.

Spoločnosť s.r.o. vzniká ako a.s. odovzdaním notársky overenej zakladateľskej zmluvy na obchodnom súde. Môže byť založená na dobu neurčitú.

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Hotline Belgien

++32-3-8080169
24 Stunden Hotline

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...