Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Bulharsku> Spoločnosť s.r.o. v Bulharsku
Náhľad pre tlač

Zakladanie firiem v Bulharsku

Kompletný servis pri zakladaní Vašej firmy v Sofii, Varne a Plovdive

Zakladateľov firiem je ako piesku pri mori...

... a predsa je ťažké nájsť kvalifikovaných nemecky hovoriacich poradcov podnikania v Bulharsku.

Die Star Light Consulting GmbH & CoKEG je zapísaná rakúska firma s podnikovým poradenstvom s platnou licenciou a platným poradenským číslom hospodárskej komory. Nemôžte nájsť viac istoty na trhu, pretože založenie Vašej firmy bude doprevádzané odbornými a vysokokvalifikovanými spolupracovníkmi. Všetci poradcovia spoločnosti Star Light Consulting GmbH & CoKEG majú minimálne 10-ročné odborné skúsenosti a pochádzajú prevažne z oblasti bankovníctva.

Z našej licencie nám ďalej vyplýva rovnaká povinnosť mlčanlivosti ako u právnych zástupcov a daňových poradcov, ktorí nemôžu byť tieť zrušení súdom, okrem toho ak vy ako náš mandant nás odmietnete.

Opýtajte sa zakladateľov firiem, či majú samostatnú povinnosť mlčanlivosti a zaoberajte sa len zakladateľmi, ktorí sú právne povinní dodržiavať mlčanlivosť!

SLC-Europe s.r.o. v Bratislave je dcérou spoločnosti Star Light Consulting S.L., ktorá je tiež holdingom pre Star Light Consulting GmbH & CoKEG v Rakúsku.

Založenie firmy v Sofii, Varne a Plovdive

Naša ponuka pri založení firmy v Bulharsku

 • Poradenstvo so zreteľom na dohodu o dvojitom zdanení
 • Zaobstaranie> živnostenského listu (oprávnenia)
 • Založenie firmy v Sofii, Plovdive, Varne vrátane všetkých nákladov a poplatkov
  (Založenie prostedníctvom nemecky hovoriaceho notára v Bulharsku)
 • Preklad spoločenskej zmluvy do nemeckého jazyka
 • Bankový účet v Sofii, Plovdive, Varne (Raiffeisen Zentralbank)
  Internet v nemeckom jazyku, starostlivosť o zákazníka v nemeckom jazyku, bankomatová karta
 • Kompletný servis v nemeckom jazyku od všetkých spolupracovníkov
  ( Podnikové poradenstvo, daňové poradenstvo, právne poradenstvo)

Od 1.980 EUR

Fungujeme od roku 1994 a staráme sa o našich zákazníkov aj po založení firmy.

Hotline pre poradenstvo v oblasti zakladania firmy v Bulharsku

Rakúsko: 01-205 10 85 128

Nemecko: 0800 / 10 14 66 16

Španielsko: 0971 579965 (international: +34 971 579965)

Bratislava: 2 20861572 (international: +421 2 20861572)

Všetky čísla na horúcu linku sú prístupne 24 hodín a v nemeckom jazyku!

Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl