Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem vo Švajčiarsku> Švajčiarska GmbH

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Náhľad pre tlač

Švajčiarska GmbH (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Informácie o GmbH vo Švajčiarsku

Spoločnosť s ručením obmedzeným (GmbH)

Podobne ako AG, aj GmbH je samostatnou právnickou osobou. Vykazuje podobnosti s AG, preto vo veciach týkajúcich sa firmy, jej sídla a stanov možno odkázať na predpisy týkajúce sa AG. GmbH sa odlišuje od AG predovšetkým tým, že na založenie sú potrebné len dve osoby, základné imanie musí byť v rozmedzí od CHF 20.000,-- a CHF 2.0 mil, a že v protiklade s AG, spoločník GmbH môže vlastniť spoločenský podiel v ľubovolnej výške. Navyše podiely sú oproti akciám v AG prevoditeľné len za sťažených podmienok.

Pri AG je splatenie akciového kapitálového podielu jedinou povinnosťou spoločníka. Stanovy GmbH určujú ďalšie povinnosti, napr. doplatkovú povinnosť spoločníkov.

Analogicky k AG určuje zákon pri GmbH tri orgány:
valné zhromaždenie, obchodné vedenie a kontrolný orgán (fakultatívne)

Pohľad do štatistík ukazuje, že AG je omnoho obľúbenejšia forma spoločnosti (Kanton Zug 01.01.1998: 12.353 AG a 1.172 GmbH). Dôvody pre to sú rozličné. Často sa uvádza, že AG väčším kapitálom zabezpečuje väčšiu bonitu a GmbH kvôli obmedzenej prevoditeľnosti podielov nie je určená pre väčšie spoločnosti.

Napriek tomu má GmbH oproti AG nasledovné výhody:

  • menšia potreba kapitálu
  • len dve osoby potrebné na založenie
  • stanovami je možné určiť dodatočné povinnosti
  • žiadne obmedzené ustanovenia o cudzincoch pri voľbe konateľov. Iba jediný konateľ s podpisovým právom musí mať trvalé bydlisko vo Švajčiarsku. Okrem toho konatelia nemusia byť spoločníkmi GmbH
  • použitie nezávislého kontrolného orgánu nie je potrebné, dobrovoľne sa však môže použiť

GmbH je vhodná na základe jej fyzicky štrukturovanej forme (samostatná právnická osoba) na prípadné neskoršie pretransformovanie na AG.

Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl