Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Litve> Vrátenie DPH v Litve

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Vrátenie DPH v Litve

V kapitole XIII litovského zákona o DPH z roku 2002 (novelizované 15.1.2004 ustanovením IX-1960) bola vytvorená možnosť vrátenia DPH pre zahraničné podniky.

Článok 116 poskytuje k tomu podklady a stanovuje, že zahraničné osoby v členských štátoch EÚ, ktoré majú daňovú povinnosť, majú právo na vrátenie DPH pri nasledovaní stanovených postupov. Právo na vrátenie DPH nie je, ak osoby, ktoré neodvádzajú DPH, vykonávajú elektronické služby, platia DPH v Litve na požadované elektronické služby.

Za refundovateľnú sa považuje DPH, ktorá sa sa platí za nasledovných podmienok (článok 118):

  • Dovozná daň, keď sa produkty nachádzajú vo vlastníctve zahraničného platiteľa daní a litovský platiteľ DPH nemá žiadne právo odpočtu na túto DPH;
  • DPH, ktorá bola zaplatená zahraničnou právnickou osobou (s povinnosťou platby DPH) za produkty a služby, a ktorá bola nadobudnutá v Litve. K týmto produktom a službám patrí ubytovanie v hoteli, pohonné hmoty, poplatky za zúčastnenie sa na konferencii a veľtrhoch a iné produkty a služby.

DPH sa vo všeobecnosti refunduje na produkty a služby, ktoré stoja v bezprostrednom spojení s podnikateľskou činnosťou žiadateľa a na všeobecnom práve odpočtu daňových preddavkov.

Zaplatená DPH nie je refundovateľná na tieto požadované tovary a služby:

  • · Náklady v reštaurácii, Catering, Banket a iné stravovanie
  • Objednávky a poukazy na súkromnú spotrebu
  • Úhrada za motorové vozidlo
  • PR výdavky ako náklady na reklamu, reklamný materiál alebo zásielkový papier
  • Náklady za prenájom vozidla a Taxi
  • Výdavky za vlastné ubytovanie a ubytovanie obchodných partnerov

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl