Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Amerike> Zakladanie firiem na Kube

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Náhľad pre tlač

Zakladanie firiem na Kube

Zakladanie firiem - hospodárstvo - dane - novinky

Podľa HDP na obyvateľa, patrila Kuba pred revolúciou k najbohatším krajinám latinskej Ameriky. Bola celosvetovo najväčším vývozcom cukru. Spojené štáty ročne vykupovali fixné množstvo cukru za svetovo trhovú cenu. Vďaka tomu sa mohla cena cukru udržať na vysokej úrovni, a zaujať trh ovládajúcu pozíciu.

Zisky boli dosahované z väčšej časti podnikmi spojených štátov, ako napríklad Hershey Company, ktoré na Kube vlastnili vlastné cukrové mlyny a transportné infraštruktúry. Len malá časť úspechov bola dosiahnutá neveľkou vrchnou kubánskou vrstvou, ktorých zástupcovia boli po revolúcii zväčša vyvlastnený, a väčšina z nich vycestovala do USA. Rovnako ako známa rodina Bacardiovcov, aj oni tlačili na vládu spojených štátov aby vystavila Kube hospodársku blokádu, vďaka ktorej by znovu získali svoj majetok na Kube.

Jednoduché obyvateľstvo Kubánskych dedín nedokázalo z obchodu s cukrom skoro vôbec profitovať. Vyskytovali sa tu obrovské rozdiely medzi americkým životným štýlom v luxusných štvrtiach veľkomesta, a životom najjednoduchších podmienok na dedine.

Dnes je Kuba jednou z posledných krajín so socialisticky národnou ekonomikou. Po rozpade sovietskeho zväzu v roku 1991, nastala na Kube ekonomická kríza ( nazývaná: período especial en época de paz = zvláštna perióda v období mieru; skrátene: período especial/Sonderperiode), ktorá trvá až do dnes. Štáty RVHP kupovali od Kuby Poľnohospodárske produkty za trhovú cenu, a poskytovali jej finančnú pomoc. Samotne sovietsky zväz platil nakoniec 5 miliárd dolárov ročne(na porovnanie: súčasný hrubý domáci produkt Kuby je približne 18,5 miliárd amerických dolárov ročne). Kvôli veľkým hospodárskym problémom bol v roku 1993 prijatý americký dolár ako druhá oficiálna mena popri Pesu. Od 8.novembra 2004 je americký dolár konvertibilne nahradený pesom.

Dezolátny stav hospodárstva prinútil vládu k trhovo hospodárskym reformám, ktoré by zaistili základné zaopatrenie obyvateľstva. Popri plánovanom hospodárstve, vznikol aj druhý produktívnejší sektor hospodárstva s trhovo hospodárskymi prvkami.
Po prvý krát boli povolené rodinné podniky a podniky jednotlivcov. Niektoré štátne podniky boli vedené podľa poznatkov podnikovej ekonomiky, a roľníci mohli časť vyprodukovaných tovarov predávať sami. Na využívanie zahraničného investičného kapitálu boli zakladané Joint-Ventures s kubánskymi štátnymi podnikmi. Joint-Ventures so zahraničnými firmami avšak podliehali obmedzeniam. Nemohli si svojich spolupracovníkov vyberať sami, a výplatu svojich kubánskych spolupracovníkov museli vyplácať kubánskej vláde, ktorá mzdy vyplácala po prepočítaní úradným kurzom v pesos. Týmto spôsobom získava štát veľkú časť týchto platieb.

Aktuálne novinky o Kube

Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl