Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Ázii> Zakladanie firiem v Afganistane
Náhľad pre tlač

Založenie firmy v Afganistane

Založenie firmy - hospodárstvo - dane - novinky

Po dvoch desaťročiach vojny nasledovala neistá situácia v krajine. Hospodárstvo krajiny bolo celkom zničené, práve tak veľká časť zásob dobytka. Afganistan patrí teraz k najchudobnejších krajinám. Obyvateľstvo trpí hladom.

HDP je odhadované na 20 mld. USD (stav 2003). Na vzniku HDP sa podieľa sektor poľnohospodárstva s odhadovanými 60 %, priemysel s odhadovanými 15 % a služby sa odhadujú na 25 %.

Medzi nerastné bohatstvo krajiny patrí železná a medená ruda, zemný plyn, uhlie a polodrahokamy (najmä azúrovomodrý kameň).

Afganistan importoval v roku 2000 tovary v hodnote 600 mil. USD, obzvlášť potraviny, ropné produkty a konzumné statky, ktoré pochádzajú zväčša zo Singapuru, Japonska a Európskej únie. Vyvezené boli potraviny a ovocie v hodnote 150 mil. USD. Tie šli predovšetkým do Pakistanu, Európskej únie a USA.

Hoci len asi 6 % štátneho územia sa využíva na poľnohospodárske účely a toto využitie závisí väčšinou od umelého zavlažovania, zamestnáva poľnohospodárstvo 67 % obyvateľstva. Zberu úrody hrozia pravidelne dlhé suché obdobia.
Podľa štúdii z Januára 2004 k budúcemu zásobovaniu elektrickej energie v Afganistane bolo pripojených 234.000 zákazníkov na verejný elektrický prúd, 30 % z nich samostatne v Kábule a len 6 % obyvateľstva malo elektrický prúd. Preto je naplánované medzi iným vystavať elektráreň Kajakai s príslušnou vodnou elektrárňou „Kajakai II“.
K najdôležitejším obchodným partnerom patrí popri štátoch regiónu (predovšetkým Pakistan a Irán) aj Európska únia.

S podporou GTZ (Nemecká spoločnosť pre technickú spoluprácu) bola v septembri 2003 založená agentúra Afganistan Investment Support Agency (skratka AISA). Tá v podstatnej miere zjednodušila registračný proces nových podnikov a stará sa o investorov pri problémoch po založení podniku. GTZ ďalej podporuje modernizáciu národnej Obchodnej komory (Afghanistan Chamber of Commerce and Industry, ACCI). V októbri 2007 podpísali ACCI a Afgánska medzinárodná obchodná komora (die Afghanistan International Chamber of Commerce, AICC) v Kábule zámerné vyhlásenie k zlúčeniu a vybudovaniu zjednotenej komorovej organizácii.

Problém pre investorov predstavuje: nedostatočné zásobovanie prúdom, korupcia, nejednotné a premenlivé bezpečnostné situácie a nedostatočná dopravná infraštruktúra. Napriek týmto problémom sa konali v posledných rokoch veľké investície v Afganistane. Existujú tu dve mobilné operátorské siete, ktoré pokrývajú 70 % krajiny (stav leto 2006), rôzne štátne podniky boli privatizované, vojnou zničený priemysel bol nanovo vybudovaný.

Aktuálne novinky o Afganistane

12.01.2008

"Wir dürfen Afghanistan nicht verlieren"

Die Fortschritte, die Afghanistan seit dem Ende der Taliban-Herrschaft gemacht hat, seien groß, sagt Ban Ki Moon. Und sie seien in Gefahr, wenn sich die Weltgemeinschaft am Hindukusch nicht mehr ausreichend einbringt. Ein Gastbeitrag des UN-Generalsekretärs.
Náhľad pre tlač

Hotlinezeiten:
Montag - Freitag
8:00 Uhr - 14:00 Uhr

Aufgrund des großen Telefonaufkommens kann es zu Wartezeiten während der Supportzeiten kommen.

Bequemer für Sie ist es, ihre Anfrage über unser Online-Support-Center zu stellen.
www.slc-europe.at
www.slc-europe.bg

 

19 % legal endbesteuert!

Für Steuerpflichtige aus Österreich und Deutschland.