Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Albánsku
Náhľad pre tlač

Zakladanie firiem v Albánsku

V roku 1997 dosiahlo albánske hospodárstvo bod zvratu v rozvoji, v dnešnom Albánsku možno pozorovať rozhodujúce zlepšenia. Motorom rastu v Albánsku nie je export ale miestne stavebníctvo, ľahko rozlíšiteľné vysokými dodatočnými potrebami, vysoké investície od rôznych zahraničných Albáncov a samozrejme stúpajúca spotreba. Z tohto dôvodu došlo v prvej polovici roka 2005 k rozšíreniu miestneho úverového hospodárstva o cca 50 %.

Za jednu z najvýznamnejších investícií možno považovať prevzatie najväčšej albánskej banky (Savings Bank) bankou Raiffeisen Zentralbank Österreich v apríli 2004.

S množstvom krajín boli uzatvorené dohody o zamedzení dvojitého zdanenia, resp. medzi Rakúskom a Albánskom bola dokonca uzatvorená v roku 1995 Dohoda o ochrane investícií.Pri Dohode o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Rakúskom a Albánskom však ešte čakáme na ratifikáciu dohody prejednávanej v roku 2005.

Pre podnikateľov z Rakúska existuje rozsiahla podpora pre vstup na trh a založenie firmy v Albánsku. Nechajte si od nás poradiť!

Samostatný podnikateľ

Pre prijatie obchodného podniku v horeuvedených právnych formách sú potrebné nasledujúce kroky:

 • Registrácia na súde
 • Prihlásenie na úrade práce
 • Prihlásenie na sociálnom úrade
 • Zaplatenie miestnych daní (daň z reklamy, z podnikania, zo stavieb, nájom, komunálne poplatky, odvody z vlastníctva)
 • Otvorenie bankového účtu a prihlásenie sa v banke
 • Získať hygienický a sanitárny certifikát
 • Registrácia registračnej pokladne
 • Registrácia na úrade pre kontrolu meracích prístrojov
 • Registrácia na regionálnom štatistickom úrade
 • Po zaplatení registračného poplatku prihlásenie sa na Registri priemyselnej a obchodnej komory
 • Prihlásenie sa na miestnom daňovom úrade: do 10 dní by mal daňový úrad vydať daňový certifikát a daňové číslo

Založenie zastúpenia alebo pobočky

Zriadenie zastúpenia alebo pobočky možno označiť ako základ pre založenie spoločnosti v Albánsku.

Zastúpenia smú vykonávať len činnosti v mene a na účet materskej spoločnosti, ktoré nie sú daňovo podstatné a z toho vyplýva, že tieto zastúpenia potom v Albánsku nemajú daňovú povinnosť.

Pobočky v Albánsku majú daňovú povinnosť a musia teda odvádzať miestne aj národné dane.

Pobočky v Albánsku je možno zapísať v Tirane s nasledujúcimi podkladmi:

 • Notársky overená zakladacia listina
 • Spoločenská zmluva s materskou firmou
 • Rozhodnutie príslušného orgánu o založeni pobočky
 • Doklad o splatení základného imania

Založenie dcérskej spoločnosti v Albánsku

Variantou registrácie v Albánsku je zápis 100%-nej dcérskej spoločnosti zahraničného podniku, bez účasti albánskeho partnera.

Na založenie dcérskej spoločnosti sú potrebné nasledujúce kroky:

 • Zakladateľská zmluva vo forme notárskej zápisnice
 • Otvorenie bankového účtu k zaplateniu základného kapitálu
 • Registrácia na registračnom súde v Tirane
 • Prihlásenie na Inšpektorát práce
 • Prihlásenie sa v sociálnej poisťovni
 • Registrácia v Obchodnej komore
 • Zaplatenie miestnych daní
 • Odhad zisku pre prvý rok
 • Prihlásenie sa na daňovom úrade (všetky hore uvedené dokumenty, 2 pasové fotografie a rodný list konateľa spoločnosti)

Všetky dokumenty musia byť preložené do albánčiny a notársky overené!

Radi Vám poradíme osobne pri zakladaní spoločnosti v Albánsku

Naše služby zahŕňajú podstatne viac než len samotnú pomoc pri zakladaní firmy v Albánsku. Disponujeme výbornými kontaktmi s advokátskymi kanceláriami, daňovými úradmi, notármi a bankami. Väčšina kontaktov je nemecky hovoriaca. Ďalej pre vás zostavíme obchodný plán, modely vstupu na trh a pomôžeme Vám so všetkými úradnými postupmi. Ponúkame Vám workshop o zakladaní firiem, v ktorom Vám vyhovieme presne podľa Vašich potrieb a všetko s Vami do detailov preberieme.

Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl