Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Amerike

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Zakladanie firiem v Severnej Amerike

Hospodarstvo v Severnej Amerike

Hospodárstvo Severnej Ameriky zahŕňa viac ako 440 miliónov ľudí v 23 štátoch a je zaťažovane silnými rozdielmi medzi bohatými krajinami USA a Kanady, ktoré patria k najbohatším štátom sveta a chudobnými krajinami Strednej Ameriky a Karibiku. Mexiko sa nachádza niekde medzi nimi. Napriek tomu že je Mexiko členom spoločnosti NAFTA a OECD, je výrazne chudobnejšie ako jeho severný susedia.

Obchodné združenia v Severnej Amerike:

  • Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) je celosvetové hospodárske združenie ktoré tvorí 21 štátov. Zo Severnej Ameriky to sú Mexiko, USA a Kanada.
  • Karibské Spoločenstvo (CARICOM) je zväz 15 karibských štátov.
  • Central American Free Trade Agreement (CAFTA) je dohoda voľného obchodovania medzi Spojenými Štátmi, Kostarikou, Dominikánskou Republikou, El Salvadorom, Guatemalou, Hondurasom a Nikaraguou.
  • North American Free Trade Agreement (NAFTA, Severoamerická dohoda voľného obchodovania) je rozsiahli hospodársky zväz medzi Kanadou, USA a Mexikom a tvorí zónu voľného obchodovania.

Kanada - Mexiko - Vereinigte Staaten von Amerika (USA)

Zakladanie firiem v strednej Amerike

Hospodárstvo v strednej Amerike

Stredná Amerika leží na prechode medzi Severnou a Južnou Amerikou. Tiež zaberá Západoindické ostrovy a na severe zasahuje geologicky a geograficky až k morskej úžine Tehuatepek v Mexiku. Z historického pohľadu môžeme o strednej Amerike hovoriť ako o samostatnom kontinente. Avšak z geografického hľadiska je to rozsiahle územie severnej Ameriky. Pevninu strednej Ameriky medzi morskou úžinou Tehuatepek a morskou úžinou Dáriin, na hranici medzi Panamou a Kolumbiou označujeme ako centrálnu Ameriku. K tomuto prechodu nepatria Malé a Veľké Antily.

V nemecky hovoriacich oblastiach sa celé Mexiko zaraďuje do strednej Ameriky.

Na prechode sa okrem mnohých jazykov praobyvateľov Ameriky rozpráva prevažne po španielsky. Jedinou výnimkou je Belize ako aj Východné pobrežie Nikaraguy kde sa napriek vysokému prisťahovalectvu zo španielsky hovoriacich krajín udržiava anglický jazyk.

Na Karibských ostrovoch sa používa anglický, francúzsky, španielsky, a holandský jazyk.

Obyvatelia strednej Ameriky sú potomkovia domorodých Indiánov (na pevnine sú karibský praobyvatelia skoro vykynožený), prisťahovaleckých Európanov a afrických otrokov.

Antigua und Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, Dominica, Dominikanische Republik, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaika, Kuba, Nicaragua, Panama, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Trinidad und Tobago

Zakladanie firiem v Južnej Amerike

Hospodárstvo v južnej Amerike

Severoamerická únia je plánovaná rozsiahla dohoda voľného obchodovania, ktorá by spojila dve doposiaľ vzniknuté organizácie Mercosur a Andské spoločenstvo.

Z dôvodu vysokej inflácie ktorá prebiehala v minulosti sú skoro vo všetkých juhoamerických krajinách privysoké úrokové miery a obmedzené investície. Úroková miera je zvyčajne dvojnásobná ako v USA. Úroková miera je napr. vo Venezuele 22% a Suriname 23%. Výnimkou je Chile.

V Južnej Amerike je rozdiel medzi bohatosťou a chudobou veľmi výrazný. Vo Venezuele, Paraguaji, Brazílii a v mnohých ďalších krajinách vlastnia najbohatší 20% krajiny, 60% Peňažného majetku, pričom najchudobnejší 20% vlastnia menej ako 5% Peňažného majetku. Táto odchýlka sa dá vidieť v mnohých juhoamerických mestách, kde baraky a chatrčky stoja len niekoľko metrov od mrakodrapov a luxusných apartmánov. Výnimkami sú Chile, Uruguaj a Argentína. V týchto štátoch sú takéto sociálne rozdiely zriedkavejšie.

Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador, Guyana, Kolumbien, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay, Venezuela

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl