Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Amerike> Zakladanie firiem v Argentíne

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Náhľad pre tlač

Zakladanie firiem v Argentíne

Zakladanie firiem - hospodárstvo - dane - novinky

Argentínske hospodárstvo je tradične zaťažované Poľnohospodárstvom. Až po päťdesiate roky sa exportovali skoro výlučne len agrárne statky. Až po tomto období nastala industrializácia pozoruhodného rozsahu. Hospodársky rozvoj bol ale reglementovaný rôznymi vládami a čiastočne protirečenými programami. Industriálny, obchodný a služobný, štátom kontrolovaný široký sektor vznikol predovšetkým pod vplyvom peronizmu. Korupcia bola a je veľký problém tohto sektoru. Napriek tomu Argentína nikdy viac nedosiahla úroveň blahobytu päťdesiatych rokov.

V roku 1976 spôsobilo zadlženie zapríčinené vojenskou diktatúrou, hospodárstvu obrovské škody. Medzištátne zadlženie stúplo od roku 1967 z menej ako 8 miliárd USD do roku 2001 až na 160 miliárd USD. Peso Ley muselo byt viacnásobne prehodnocované. Falklandská vojna bola pravdepodobne čiastočne zapríčinená aj hospodárskymi problémami spôsobenými vojenskou diktatúrou.

Po návrate k demokracii roku 1983, sa ako najväčší problém preukázala nadpriemerná inflácia krajiny. V roku 1989 bol za prezidenta Argentíny zvolený Carlos Menem. Zaviedol viazanosť pesa na americký dolár v pomere 1:1. Toto viedlo ku skoro okamžitému koncu inflácie, a k výraznému vzpruženiu Argentínskeho hospodárstva. Z dlhodobého hľadiska stým zapríčinil však nárast cien Argentínskych produktov na svetovom trhu, a pokles cien importovaného tovaru. Veľký počet Argentínskych produkcii sa muselo zavrieť. Nastala rýchlo rastúca nerovnováha medzi (oficiálnym) kurzom a ich vnútroštátnou hodnotou. Objavili sa kapitálové úniky. Už aj bez toho vysoko zadlžený štát musel brať stále nové úvery, na splatenie starých dlhov a prípravu devíz na nutné importy. Štátny príslušníci boli príležitostne vyplácaný namiesto peniazmi dlhovými úpismi, a obchodníci boli zaviazaný primať Papiere takéhoto druhu namiesto platby. Spočiatku sa tieto dlhy pokrývali z kapitálnych tokov zahraničných investorov, ktorý sem prišli hlavne počas zavedenia privatizácie štátnych podnikov prezidentom Carlosom Menem. Nakoniec však zadlženie narástlo a hospodárska výkonnosť poklesla natoľko, že v roku 2001 prezident Fenando de la Rúa po ťažkých nepokojoch odstúpil. Najdôležitejší faktor pri odstupe bol takzvaný Corralito, zamrznutie všetkých bankových pohľadávok v septembri 2007.

Nasledujúca vláda zastavila platby amortizácie a daní, tým sa začal bankrot štátu. Z dôvodu chýbajúcej podpory strany, odstúpil z funkcie prechodný prezident Adolfo Rodríguez Saá už po piatich dňoch. Jeho nástupcom bol peronista Eduardo Duhalde, ktorý v roku 2002 najskôr ohodnotil peso na hodnotu 1,40 arg$/US- dolárov, aby ho po krátkom čase úplne uvoľnil.

IWF po dlhom vyjednávaní zásobovala v polovici roku 2002, s
politickou podporou najdôležitejších priemyselných národov,
Argentínu v rámci rôznych medzinárodných dohôd čerstvými
peniazmi. Týmto mohol argentínsky priemysel, hlavne z dôvodu
neuskutočňovania odvodu prostriedkov splácaním pôžičiek, a
dôvodu teraz výrazne lacnejšieho Pesa (3.5 až 4 Argentínske Pesos
za Americký Dolár), už roku 2003 dosiahnuť značný nárast. Avšak
v marci roku 2004 vypršala lehota na splatenie splátky 3,1 Mld.
Amerických Dolárov (cirka 2,5 Mld. Euro) pre rámec medzinárodných
dohôd poskytnutých IWF. Tato platba bola nariadená bezprostredne až
pred posledným možným termínom. Vzniklo z toho viactýždenné
rokovanie.
Argentínska vláda pritom chcela dosiahnuť, aby správa IWF o úsilí
krajiny s ohľadom na znovu získanie hospodárskej solidarity dopadla
čo najlepšie. Tato správa bola považovaná za predpoklad na ďalšiu
pôžičku cez IWF. Tento krok sa zdanlivo vláde podaril, a naznačuje
dobré predpoklady na znovu navrátenie splatených miliárd, v rámci
novej pôžičkovej dohody Argentíne. Z požiadaviek súkromných
veriteľov Argentíny sa doposiaľ nepodarilo dosiahnuť žiadnu dohodu.
Táto skutočnosť naďalej zaťažuje obchodné vzťahy krajiny.

Dlhú dobu bolo v IWF neisté, či Argentína spĺňa predpoklady na
ďalšie poskytovanie úverov. Predpoklady na vyjednávanie so
súkromnými veriteľmi v „dobrej viere“, neboli z ich pohľadu
argentínskou vládou naplnené. Namiesto toho žiadala Argentína vo
vyjednávaniach medzi rokmi 2002 a 2004 zníženie kapitálu, ktorý
vychádzal na 75% z hotovostných strát. Argentína a IWF bola
zažalovaná. Pred spolkovým ústavným súdom sa sledoval cieľ
úplného splatenia požičaných peňazí, ktoré čiastočné ešte
nie sú uzavreté. Jedna nemecká veriteľská organizácia je
Záujmový spolok Argentíny.

Začiatkom roku 2005 začala vláda vyjednávanie s majiteľmi argentínskych štátnych papierov, o pláne na zbavenia sa dlhov. Tento plán obsahuje okrem značnej redukcie kapitálu, pretiahnutie záväzností ako aj zníženie úroku. Vyjednávalo sa pri tom výlučne len so súkromnými ručiteľmi, prípadne s ich splnomocnencami. Pri vnútroštátnych ručiteľoch sa dala spozorovať výrazná ochota akceptovať tento plán. U zahraničných ručiteľoch tento plán zozačiatku narazil na tvrdý odpor.

Napriek všetkých začiatočných pochybnosti bol tento plán úspešný. Nakoniec akceptovalo tento plán viac ako 76% osobných ručiteľov. Krátkodobý spor s jedným termínovaným- fondom o 7 miliárd dolárov spôsobil oneskorenie výdaju nových záväzkov, ale len do konca mája 2005.

Aktuálne novinky o Argentíne

Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl