Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Ázii> Zakladanie firiem v Arménsku
Náhľad pre tlač

Zakladanie firiem v Arménsku

Založenie firmy - hospodárstvo - dane - novinky

V roku 1988 bolo Arménsko zasiahnuté veľmi silným zemetrasením, ktoré zaťažuje ešte stále niekoľko regiónov. Po rozpade ZSSR sa dostal tento mladý štát (podobne ako väčšina ostatných bývalých krajín Sovietskeho zväzu) do silnej hospodárskej krízy. Popri zvyšných hlbokých problémoch, ktoré vznikli pri premene z centrálne riadeného hospodárstva na trhové hospodárstvo, sa dostavil k tomu i priťažujúci konflikt o Námorný Karabach s Azerbajdžanom. Až dodnes drží Turecko hranice s Arménskom uzavreté a železničné spojenie cez Gruzínsko do Ruska je kvôli konfliktu s Abchádzskom rovnako uzavreté, zatiaľ čo v islamskej republike Irán vôbec žiadne železničné spojenie nevzniklo. Po rozsiahlej liberalizácii hospodárstva – privatizácia začala v roku 1994 a medzitým sa ukončila – hospodársky rast v roku 1997 opäť pokročil. Od roku 2001 dokonca Arménsko vykazuje dvojmiestne miery rastu a chcelo by v roku 2006 opäť nadobudnúť hospodársku silu z roku 1988.

Ročný príjem na občana činil v roku 2004 priemerne 790 dolárov. V roku 2005 činili daňové a colné príjmy 304 mld. Dramov (680 mil. USD) alebo o 21,6 % viac ako v roku 2004. Napriek tomu tvoria príjmy len 14,4 % HDP – v medzinárodnom porovnaní veľmi nízka hodnota. Poľnohospodárstvo bazíruje predovšetkým na pestovaní ovocia a zeleniny ako aj tabaku. Hospodárstvo krajiny spočíva vo využívaní nerastných surovín ako meď, bauxit, zlato a molybdén. Zásobovanie energiou sa zakladá len z veľmi malej časti na vnútrozemských vodných elektrárňach na rieke Hrasdan, sútok z Sewansee, veľká časť zásobovania elektrickým prúdom (okolo 39 %) je zabezpečovaná jadrovou elektrárňou Mezamor. Priemysel je málo rozvinutý. Medzi najdôležitejšie odvetvia priemyslu patrí strojárstvo, chemický, textilný, kovospracujúci a potravinársky priemysel a spracovanie hliníka.

Arménsko je člen Svetovej organizácie obchodu. Obchodom zabraňujú uzavreté hranice s Tureckom a Azerbajdžanom. Peňažné prevody početných zahraničných Arméncov podporujú hospodárstvo. 45 % z toho prichádza z Ruska a 15 % z USA. V roku 2005 pristúpili firmy z Nemecka k najväčším investorom v Arménsku, ktoré uskutočnili 97,5 mil. USD priamych investícii.
V kľúčových odvetviach priemyslu telekomunikácii a energie sa prezentujú najmä ruské firmy. K tým patria okrem iných firmy Armrosgazprom (import zemného plynu a jeho zásobovanie) s väčšinovým zastúpením ruského štátneho koncernu Gazprom, arménska elektrická sieť patrí dcérskej firme štátnej spoločnosti UES a spoločnost Armenia Telephone Company je v 100 %-nom vlastníctve súkromnej firmy VimpelCom. V oblasti špičkových technológii (High-technology) sa arménske hospodárstvo v súčasnosti posilnilo obzvlášť prostredníctvom IT-spoločností, ktoré realizujú vývoj produktov v Arménsku, napr. firma Lycos Europe zamestnáva v súčasnosti 200 programátorov vo svojej pobočke v Arménsku. Arminco (arménska internetová spoločnosť) je najväčší predajca internetových služieb v Arménsku.

Národná mena, Dram (AMD) bola zavedená v roku 1993. Centrálna banka Arménskej republiky zaviedla politiku flexibilného výmenného kurzu. AMD stráca na hodnote voči USD kvôli deficitu obchodnej bilancie, najnižší výmenný kurz bol v marci 2003 a to 591,76 AMD/1USD. V auguste 2006 klesol kurz prvýkrát pod 400 AMD/1USD, čo znamenalo zhodnotenie o 15 %. Centrálna banka odhaduje, že arménske domácnosti dostanú ročne okolo 940 mil. USD od známych zo zahraničia, to zodpovedá cca 15 % oficiálneho HDP [5]. Tieto prevody a zahraničné priame investície sú hlavným dôvodom na vzostup meny Dram (AMD). Inflácia bola v posledných rokoch na 5 %-tách, čo je jedna z najnižších hodnôt v regionálnom porovnaní.

Od februára 2003 je Arménsko členom Svetovej obchodnej organizácie. Bilaterálne dohody voľného obchodu existujú okrem iného s Gruzínskom a Ruskom.

Náhľad pre tlač

Hotlinezeiten:
Montag - Freitag
8:00 Uhr - 14:00 Uhr

Aufgrund des großen Telefonaufkommens kann es zu Wartezeiten während der Supportzeiten kommen.

Bequemer für Sie ist es, ihre Anfrage über unser Online-Support-Center zu stellen.
www.slc-europe.at
www.slc-europe.bg

 

19 % legal endbesteuert!

Für Steuerpflichtige aus Österreich und Deutschland.