Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Ázii> Zakladanie firiem v Azerbajdžane
Náhľad pre tlač

Zakladanie firiem v Azerbajdžane

Založenie firmy - hospodárstvo - dane - novinky

Hospodárstvo Azerbajdžanu rastie veľmi rýchlo. HDP stúpol v roku 1999 o 7,4 %, v roku 2000 o 11,4 % a v roku 2001 o 9,9 %. Tento vývoj sa zakladá z veľkej časti na expanzívnom ropnom priemysle, ktorý predstavuje najdôležitejšie odvetvie hospodárstva krajiny. V roku 2005 hospodáril naftársky priemysel so ziskom 67 % z celkového HDP. Vývoj ostatných sektorov je najväčšou hospodárskou výzvou krajiny.

Medzi rokmi 2000 a 2005 stúpol HDP na osobu z 652 na 1.400 USD. Aj napriek tomuto žije v krajine podľa prepočtov svetovej banky až 47 % obyvateľstva pod hranicou chudoby.

Náhľad pre tlač

Hotlinezeiten:
Montag - Freitag
8:00 Uhr - 14:00 Uhr

Aufgrund des großen Telefonaufkommens kann es zu Wartezeiten während der Supportzeiten kommen.

Bequemer für Sie ist es, ihre Anfrage über unser Online-Support-Center zu stellen.
www.slc-europe.at
www.slc-europe.bg

 

19 % legal endbesteuert!

Für Steuerpflichtige aus Österreich und Deutschland.