Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Ázii
Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Založenie firmy v Ázii

Pozadie, informácie a kontakty

Ázia a ázijské štáty tvoria najdôležitejšie trhy budúcnosti pre európske podniky. Záujem je samozrejme na oboch stranách. Európske podniky by chceli založiť lacné výrobné miesta v Ázii a štáty Ázijských tigrov by chceli tieto produkty v Európe uviesť na trh.

Potom ako sme si ako špecialisti na východnú Európu vytvorili meno, ponúkame vám v budúcnosti aj naše Know-How v oblasti zakladania firiem v Ázijských štátoch.

Založenie firmy v Hongkongu

Po viac ako 150 rokoch britskej koloniálnej nadvlády bola prenesená suverenita nad územím po 1.7.1997 na Čínsku ľudovú republiku. Podľa Sino-British Joint Declaration (britskej deklarácie) z roku 1984 (uzavretá medzi Spojeným kráľovstvom a Ľudovou republikou Čína) bol Honkong premenený na región so zvláštnou správou (špeciálny administratívny región – SAR) s vysokým stupňom autonómie a bola garantovaná ďalšia existencia jestvujúceho kapitalistického hospodárskeho ako aj spoločenského a právneho systému na ďalších 50 rokov. Honkong ostáva preto aj do budúcnosti autonómny vo všetkých oblastiach hospodárskej, sociálnej a fiškálnej politiky. Výnimku tvorí len zahraničná politika a politika obrany, ktoré sú teraz Čínskou ľudovou republikou sledované.

Založenie firmy v Indii

India zaujala medzičasom vo svetovom hospodárstve dôležité miesto. Roky stabilného hospodárskeho rastu vo výške 7 % p.a., zdvojene s politickou stabilitou ponúkajú rakúskym investorom a exportérom veľký počet obchodných možností. Hoci expandujúce hospodárstvo a liberalizačné opatrenia vlády zvýšili dôveru indického obchodného sveta, i tak by mal byť vstup na trh v Indii sprevádzaný presným plánovaním a prípravou. Dlhodobé úspešné investície v Indii nie sú možné bez znalosti indickej obchodnej kultúry a právnych rámcových podmienok.

Založenie firmy v Singapure

Len niečo viac ako 40 rokov po dosiahnutí nezávislosti sa Singapur rozvinul k podstatnej otočke a stal sa hospodárskym motorom regiónu juhovýchodnej Ázie. Samotnú ázijskú krízu na konci deväťdesiatych rokov Singapur prekonal relatívne nepoškodený a vyšiel aj porovnateľne šetrne z celosvetového spomalenia konjunktúry v roku 2001 a z krízy SARS (2003). Na základe stáleho hospodárskeho rastu, politickej stability, geopolitickej výhodnej polohe, efektívnym rámcovým podmienkam na podnikanie, efektívnej verejnej správe a viacerým iným pozitívnym faktorom sa Singapur rozvinul na dôležité stanovisko pre zahraničné podniky, ktoré uskutočňujú obchody v regióne juhovýchodnej Ázie.

Založenie firmy v Taiwane

Taiwan je veľmi husto osídlený ostrov juhovýchodne od Číny. Oficiálne meno krajiny je ako predtým Čínska republika (Republic of China, ROC).


Čínska ľudová republika (People's Republic of China, PRC) považuje Taiwan ako časť jej štátneho územia, nad ktorým prirodzene nevykonáva žiadnu nadvládu. Väčšina štátov sveta a medzinárodné organizácie neuznávajú Taiwan dipolomaticky ako vlastný štát.

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Hotlinezeiten:
Montag - Freitag
8:00 Uhr - 14:00 Uhr

Aufgrund des großen Telefonaufkommens kann es zu Wartezeiten während der Supportzeiten kommen.

Bequemer für Sie ist es, ihre Anfrage über unser Online-Support-Center zu stellen.
www.slc-europe.at
www.slc-europe.bg

 

19 % legal endbesteuert!

Für Steuerpflichtige aus Österreich und Deutschland.