Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Ázii> Zakladanie firiem v Bahrajne
Náhľad pre tlač

Zakladanie firiem v Bahrajne

Založenie firmy - hospodárstvo - dane - novinky

Silnú závislosť od ropy sa Bahrajn pokúša zmierniť reštrukturalizáciou hospodárstva a diverzifikáciou priemyslu. Hrubý domáci produkt (HDP) vzrástol v roku 2004 o 5,4 %. Poľnohospodárstvo činilo podiel na HDP 0,7 %, priemysel 41 % a služby 58,5 %. V roku 2001 bolo 1 % zamestnaných v poľnohospodárstve, 55 % v priemysle a 45 % v sektore služieb. Inflácia dosahovala v roku 2002 v priemere 1,2 %.

Na málo poľnohospodársky využívaných pôdach sa pestujú ďatle, citrusové ovocie a zelenina. V chove dobytka sa držia kravy, kozy a ovce. Stále väčší význam dostáva rybné hospodárstvo.

Intenzívne využívané zásoby ropy a zemného plynu budú predbežne v roku 2015 vyčerpané. Už dnes podniká Bahrajn okrem iného rozsiahle experimenty s rybnou kultúrou v prázdnych vrtných dierach. V tomto je priekopníkom región okolo Hawaru. Od roku 1971 vlastní Bahrajn továreň na výrobu hliníka. Popritom sa stáva rozvoj výroby lodí veľmi významným odvetvím.

Na základe čoskoro vyčerpaných ropných rezerv vytvorila krajina druhý variant prostredníctvom bankového sektora offshore. Bahrajn je dnes najdôležitejším centrom finančných služieb blízkeho východu.

V Bahrajne boli dostupné až do roku 1986 len lode a lietadlá. Odvtedy vzniklo cestné spojenie cez more do Saudskej Arábie (King Fahd Causeway), ktoré ročné prepraví okolo 3 miliónov automobilov. Naplánované je aj ďalšie spojenie do Kataru. Najväčším letiskom štátu je Bahrajnské medzinárodné letisko (Bahrain International Airport) na ostrove al-Muharraq.

V roku 2003 importoval Bahrajn predovšetkým surový olej, stroje a mechanizmy a dopravné vybavenia zo Saudskej Arábie, USA, Francúzska, Nemecka a Veľkej Británie. Exportoval predovšetkým ropu a ropné produkty do Saudskej Arábie, USA, Čínskej republiky (Taiwan), Indie, Japonska a Južnej Kórey.

V rozmedzí rokov 1992 a 2000 bol podiel štátnych výdavkov na zdravotníctvo 8 %, školstvo 12 % a armádu 18 %.

Náhľad pre tlač

Hotlinezeiten:
Montag - Freitag
8:00 Uhr - 14:00 Uhr

Aufgrund des großen Telefonaufkommens kann es zu Wartezeiten während der Supportzeiten kommen.

Bequemer für Sie ist es, ihre Anfrage über unser Online-Support-Center zu stellen.
www.slc-europe.at
www.slc-europe.bg

 

19 % legal endbesteuert!

Für Steuerpflichtige aus Österreich und Deutschland.