Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Ázii> Zakladanie firiem v Bangladéši
Náhľad pre tlač

Zakladanie firiem v Bangladéši

Založenie firmy - hospodárstvo - dane - novinky

Bangladéš patril v roku 2003 s ukazovateľom HDP na obyvateľa vo výške 360 USD k najchudobnejším krajinám vo svete. S ukazovateľom HDI zaberá 139.miesto zo 175-tich sledovaných krajín. Ešte stále je význam poľnohospodárstva veľmi veľký, v tomto sektore pracuje 56 % všetkých zamestnancov; avšak prínos do HDP činí ale len 23 %, zatiaľ čo priemysel 25 % a sektor služieb dosiahol až 52 %. Bangladéšske hospodárstvo je naopak v porovnaní s mnohými ostatnými chudobnými krajinami, veľmi pokrokové a v posledných rokoch zaznamenalo mieru hospodárskeho rastu vo výške 5 %. V roku 2005 dosiahol dokonca 6,2 %. Medzinárodne operujúca letecká spoločnosť Biman Bangladéš Airlines patrí štátu so 100 %-ným podielom.

V roku 2000 boli import tovarov v hodnote 8,403 miliárd USD a export tovarov v hodnote 5,762 miliárd USD, čím vykázala bilancia zahraničného obchodu negatívne saldo vo výške 2,641 miliárd UDS. Hlavným vývozným artiklom Bangladéšu sú textílie s podielom 75 %.

Veľkým problémom tejto krajiny je vysoký stupeň korupcie. Bangladéš leží na 156. mieste zo 163 sledovaných v indexe zisťovania korupcie (2006), ktorý zverejňuje agentúra Transparency International.

Aktuálne novinky o Bangladéši

Náhľad pre tlač

Hotlinezeiten:
Montag - Freitag
8:00 Uhr - 14:00 Uhr

Aufgrund des großen Telefonaufkommens kann es zu Wartezeiten während der Supportzeiten kommen.

Bequemer für Sie ist es, ihre Anfrage über unser Online-Support-Center zu stellen.
www.slc-europe.at
www.slc-europe.bg

 

19 % legal endbesteuert!

Für Steuerpflichtige aus Österreich und Deutschland.