Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Belgicku
Náhľad pre tlač

Zakladanie firiem v Belgicku

Belgicko ponúka predovšetkým nemeckým podnikom podstatné výhody

Nemeckým podnikom, ktoré založili v Belgicku tzv. koordinačné centrá, ponúka Belgicko enormné výhody. Názov koordinačné centrum vychádza z toho, že nemecké firmy cez spomínané belgické koordinačné centrum koordinujú a taktiež financujú aktivity v iných krajinách.

Tým tieto belgické koordinačné centrá nepodliehajú 39 %-nej belgickej dani z príjmu právnických osôb, zdaňuje sa len určitý percentuálny podiel belgických podnikových nákladov.

Spravidla tým klesá daňové zaťaženie na 10 % alebo ešte menej.

Na základe dohody o zamedzení dvojitého zdanenia sa môžu v Belgicku dosiahnuté zisky bez poplatkov prevádzať do Nemecka.

Belgicko sa už roky uchádza o zahraničných investorov. V tomto zmysle sa usiluje belgická hospodárska politika vytvoriť priaznivé predpoklady pre zahraničné investície. Od roku 1959 sa usadilo v Belgicku viac ako 14.000 zahraničných firiem. Týmto patrí krajina celosvetovo k najvýznamnejším cieľovým krajinám vyhľadávaným zahraničnými investormi.


Výhodná geografická poloha Belgicka v priesečníku európskych ako aj zámorských trhov a obchodných tokov, význam Bruselu ako “hlavného mesta EÚ” a v neposlednom rade aktívna podpora priamych zahraničných investícií belgickou zvrchovanosťou podnietili veľký počet neeurópskych firiem, aby si vybrali Belgicko ako stanovisko pre svoju prvú európsku pobočku.


K výhodám, ktorými sa Belgicko usiluje o zahraničných investorov, patria predovšetkým:

  • Rozvinuté priemyselné pole s dlhou tradíciou;
  • Vystavané dopravné cesty a telekomunikačné zariadenia ;
  • Vysokorozvinutý sektor služieb a financií ;
  • Stabilné hospodárske a politické rámcové podmienky;
  • Otvorené hranice k iným európskym trhom, kde vzniká najvyššia exportná kvóta HDP medzi priemyselnými krajinami (nad 60 %);
  • Vysoko vzdelané, produktívne a nadpriemerne jazykovo zdatné obyvateľstvo;
  • Bohato zastúpené kancelárie a obytné priestory za primerané ceny.

K zvláštnostiam federálneho štátu Belgicko patrí rozdelenie krajiny, na jednej strane do troch "regiónov"; (Flámsko, Walónsko, hlavné mesto Brusel, ktoré práve v hospodárskej oblasti zastávajú tri dôležité kompetencie – a na druhej strane do troch oficiálnych jazykových spoločenstiev: holandština ( Flámsko s Bruselom), francúzština (Walónsko s Bruselom) a nemčina vo "východnom kantóne" Eupen a St. Vith s nemeckými hranicami.


Je potrebné mať na zreteli toto „jazykové usporiadanie" tiež pri vytváraní firemných štatútov, v súvislosti s úradmi, pri uzatváraní pracovných zmlúv atď.
Historicky vzniknuté jazykové rozdelenie zodpovedá tiež ďalekosiahlým politicko-kultúrnym rozdielnostiam krajiny.


Práve v oblastiach hospárskej podpory, zahraničného obchodu a pravidiel ochrany životného prostredia boli presunuté podstatné kompetencie vo vzťahu štátnych reforiem na úroveň regionálnych vlád (Flámsko, Walónsko, Brusel). Ako dôsledok regionalizácie sa objavujú narastajúce rozdiely v stanovení noriem medzi troma časťami krajiny, ktoré sa len z časti – postupne pomaly,budú zjednocovať podľa nariadení EÚ.

Zakladanie firiem v Belgicku

Staňte sa naším partnerom v sieti expertov SLC-Europe.com

Partneri profitujú z Top10-pozícií vo vyhľadávačoch

Internetové vyhľadávače sa nám osvedčili vysoko hodnotná informačná služba a tým nás nájdete pod Top-pozíciami vo vyhľadávačoch. Vyhľadávacie výrazy ako "Zakladanie firiem v Belgicku" sú uvedené v Google pod TOP10. Využite túto možnosť a staňte sa partnerom SLC-sieť expertov.

Máte možnosť za 50 Euro/mesiac alebo za dohodnutú províziu denne prezentovať na našej stránke o redakčnom systéme novinky resp. ponuky Vašeho podniku. Zavolajte nám, my Vám radi poradíme podrobnejšie.

Náhľad pre tlač

Hotline Belgien

++32-3-8080169
24 Stunden Hotline

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl