Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Amerike> Zakladanie firiem v Belize

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Náhľad pre tlač

Zakladanie firiem v Belize

Zakladanie firiem - hospodárstvo - dane - novinky

Zakladanie firiem v Belize
Napriek silnému nárastu hospodárstva za posledné roky, sú možnosti hospodársko-politického obchodovania v dôsledku vysokého zadlženia 85% z HDP značne obmedzené. Ešte stále žije zhruba jedna tretina obyvateľstva pod hranicou chudoby.

Hlavné odvetvie hospodárstva je získavanie šľachetného dreva, obzvlášť Mahagónu. Popri nasadení moderných píl, sa plánovane zvyšujú aj zásoby úžitkového dreva. Kmene stromov sa naďalej prepravujú po riekach s vysokými vodami.

V júny roku 2000 charakterizovala organizácia OECD Belize, ako krajinu v ktorej sú možné daňové úniky a pranie peňazí. Do roku 2005 mal štát Belize čas tieto podmienky odstrániť, bez toho aby dostal sankcie.

Z dôvodu chybných krokov vlády a odstraňovania škôd spôsobných hurikánmi(2000:hurikán"Keith", 2001: "Iris"), sa obchodný deficit zvýšil zo 170,1 miliónov amerických dolárov(2000) na 186,7(2001) a 196,6 miliónov(2003). V roku 2003 boli celkovo zaznamenané importy v hodnote 541 miliónov amerických dolárov, a exporty vo výške 344,4 miliónov.

S podielom takmer 50% na belizskom obchodovaní (2001: 47,2 % zo všetkých importov,50,5 zo všetkých exportov) má USA dominantnú pozíciu. Za nimi nasleduje Veľká Británia(belizské vývozy: 23%, dovozy 2,7%), Mexiko(vývozy:1%, dovozy:11,2%) a EU(bez VB: vývozy 6,7%, dovozy:3,8%). Do tohto sa skoro vôbec nezapočítava rozsiahle "malé pohraničné obchodovanie" s Mexikom(predovšetkým Mexické importy). Pri exporte zohrávajú hlavnú úlohu popri agrárnych a rybárskych produktoch, rôzne stupne spracovávania textilu(v roku 2005 boli v rámci kongresu zlepšené preferenčné podmienky "Caribbean Basin Initiative" a zvýšený zisk USA). Obchodovanie s Nemeckom bolo v roku 2003 s nemeckými vývozmi v hodnote 4,762 miliónov eur (2002: 7,34 Miliónov eur) a dovozmi v hodnote 1.69 miliónov eur(2002: 2,17 miliónov eur) málo významné. V polovici roku 2004 bola táto tendencia ďalej na úpadku.

Aktuálne novinky o Belize

Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl