Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Ázii> Zakladanie firiem v Bhutáne
Náhľad pre tlač

Zakladanie firiem v Bhutáne

Založenie firmy - hospodárstvo - dane - novinky

Všetky hospodárske záujmy krajiny sú podriadené ochrane životného prostredia a prírody, pretože krajina disponuje nedotknutou prirodzenou prírodou, ktorá je v súčasnosti, relatívne na veľkosť krajiny neporovnateľná s ostatnými krajinami sveta. Dve tretiny Bhutánu sú ešte stále zalesnené. Už v škole je deťom intenzívne vštepované, aké dôležitá je ochrana prírody a životného prostredia a je veľmi praktické, učiť ich to priamo v prírode.
Naproti tomu je nezamestnanosť predovšetkým medzi mladistvými a mladými dospelými v štátoch relatívne vysoká a životný štandard relatívne nízky. Národohospodárska báza Bhutánu je chatrná. Poľnohospodárstvo krajiny je neproduktívne a naďalej sa určuje cez úroveň subsistencie. Prebytky ryže sa neprodukujú, viackrát bola vláda donútená importovať ryžu na zásobenie obyvateľstva. Bhután sa musí konfrontovať s očakávaným nárastom obyvateľstva v budúcnosti s problémom zabezpečenia potravín.

Ťažisko poľnohospodárskej produkcie je na juhu Bhutánu. Únik/vyhnanie viac ako 100.000 južných Bhutáncov (1990-1991) viedlo k zrúteniu ryžovej produkcie. S novým usídľovaním od Ngalongsu po západný Bhután mal byť tento problém odstránený. Malé priemyselné podniky (cementáreň, spracovanie dreva, konzerváreň) sa koncentrujú prevažne v južnom Bhutáne.

Veľký význam ako prínos devíz má výroba elektrickej energie vodnými elektrárňami, ktorá sa exportuje prevažne do Indie a Bangladéšu. V roku 1986 spustili do prevádzky hydrocentrálu Chukha (výkon 336 MW), ktorá prispela podstatnou časťou (rok 2005: 40 %) k financovaniu štátneho rozpočtu.

Bhután vykazuje zreteľné klesanie regionálneho rozvoja. Zatiaľ čo západ finančne profituje z projektov na vodné elektrárne a s mestom Thimphu je centrom politických rozhodnutí pre rozdelenie peňazí na rozvojovú pomoc, centrálny a východný Bhután sú naproti tomu hospodársky zreteľne zaostalé.

Štatisticky patrí Bhután k jednej z najchudobnejších krajín na zemi. A napriek tomu je priemerný príjem na obyvateľa zreteľne vyšší ako v susednej Indii. Kráľ Jigme Singye Wangchuk vyslovil v tejto súvislosti heslo o „hrubom národnom šťastí“ svojho obyvateľstva, ktoré formuloval ako dôležitý cieľ hospodárskej politiky Bhutánu. V roku 2004 žilo 40 % obyvateľstva pod hranicou chudoby, ktorá je oficiálne stanovená ročným príjmom vo výške 740 Ngultrum (asi 15 EUR) p.P.

Náhľad pre tlač

Hotlinezeiten:
Montag - Freitag
8:00 Uhr - 14:00 Uhr

Aufgrund des großen Telefonaufkommens kann es zu Wartezeiten während der Supportzeiten kommen.

Bequemer für Sie ist es, ihre Anfrage über unser Online-Support-Center zu stellen.
www.slc-europe.at
www.slc-europe.bg

 

19 % legal endbesteuert!

Für Steuerpflichtige aus Österreich und Deutschland.