Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Bosne a Hercegovine

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Zakladanie firiem v Bosne a Hercegovine

Bosna a Hercegovina je od rozpadu Juhoslávie na ceste od centrálne riadeného hospodárstva k voľnému, sociálnemu trhovému hospodárstvu. Vojna (1992-1995) vrátila krajinu silno späť: veľa podnikov bolo zničených, a v ďalej existujúcich nedosahuje výrobná kapacita taký objem ako v predvojnových časoch. Infraštruktúra ešte stále nie je obnovená, čo je z jednej strany prekážkou, ale z druhej strany ponúka obchodné možnosti.

V rámci Daytonovej dohody o mieri boli vytvorené dve tzv. entity, federácia Bosna a Hercegovina (FbiH) a republika Srbsko (RS). Entity majú ďalekosiahle kompetencie v zákonodarstve, centrálnoštátne kompetencie sú slabo vzdelané. Toto má okrem iného následky, že FbiH a RS má dokonca rovnaké právne formy podnikania, predpoklady na registráciu podniku sú v radoch bodov rozdielne. V súčasnosti ešte existujúce rozdiely pri zdaňovaní sa postupne harmonizujú a existujúce zákony sú navzájom zladené a odsúhlasené, aby sa vytvoril jednotný vnútrozemský trh.

Výhoda lokality Bosny a Hercegoviny spočíva v jej centrálnej polohe a tiež v možnosti využívať dohodu o voľnom obchode medzi zvyšnými balkánskymi krajinami (vrátane Turecka). Stabilná mena, porovnateľne vysoký ekonomický rast, nízka inflácia ako aj dobrý prístup k financiám – rakúske banky tam majú silné zastúpenie – vytvárajú dobré rámcové podmienky pre investície. Z toho vychádza dohoda o ochrane investícii s Rakúskom.

Na druhej strane by nemali zostať neuvedené aj ťažkosti, ktoré sa vzťahujú hlavne na komplikovanú štruktúru štátnej správy (celková krajina, entity, kantóny). Úradné postupy sú časovo náročné a kompetencie medzi celým štátom a entitami sú miestami nejasné.

Postupy pri zakladaní firmy sú často zdĺhavé a komplikované. AHST odporúča zapojenie kompetentnej advokátskej kancelárie (dokument odporučený od právnych zástupcov nájdete v prílohe). Pri vlastníckom zabezpečení je požadovaná obzvláštna opatrnosť. Štátna investičná podpora sa obmedzuje na daňové výhody v prvých rokoch (len vo federácii) a na oslobodenie od colných poplatkov pre dovážané investičné statky.

Skutočnosťou je, že Rakúsko a rakúske firmy v BiH sa tešia výbornej povesti a že Rakúšania sú veľmi benevolentní. Veľa rakúskych firiem zamestnáva v Rakúsku žijúcich ľudí z Bosny a vytvárajú touto cestou prvotriedne kontakty s BiH.

Od 1.1. 2006 je v účinnosti moderný EÚ – konformný zákon o DPH, ktorý platí pre obe entity rovnako. V rámci snahy o vstup do Európskej únie sa realizuje odteraz rýchleším tempom veľa modernizáii zákonov.

Služby ZAHRANIČNÉHO OBCHODU RAKÚSKO (AWO)
Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl