Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Amerike> Zakladanie firiem v Brazílii

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Náhľad pre tlač

Zakladanie firiem v Brazílii

Zakldania firiem - hospodárstvo - dane - novinky

Hrubý domáci produkt (HDP) je v Brazílii z hľadiska výšky parity kúpnej sily, najvyšší spomedzi všetkých amerických krajín s výnimkou USA. Týmto leží Brazília tiež pred priemyselným štátom Kanadou. Na týchto veľkých číslach má zásluhu hlavne vysoká zaľudnenosť. Ak však prepočítame HDP na počet obyvateľov dostaneme menšiu úroveň. Približne 40% HDP je tvorených z priemyselných výnosov, a skoro polovica sektorom poskytovania služieb. Poľnohospodárstvo tvorí len jednu desatinu. Najdôležitejšie exportné artikle sú stroje (autá a lietadlá), oceľ, hliník a cín, ako aj káva, sója, cukor a mäso.

Brazílii sa vo všeobecnosti pripisuje vysoký ekonomický potencionál. Pripisuje sa jej hlavne z dôvodu pokročilej industrializácie, politickej stability a veľkého množstva surovín, obzvlášť obrovských zásob železa. Juhoamerická colná spoločnosť otvára Brazílii ďalekosiahle hospodárske možnosti. Popri latinoamerických štátoch sú USA a Európska únia najdôležitejšími obchodnými partnermi. V zahraničnom obchodovaní pribúda na dôležitosti aj obchodovanie s ľudovou republikou Číny.

Až po koniec 19. storočia žilo obyvateľstvo predovšetkým z exportu agrárnych produktov. Napokon sa dostavil z príčiny začínajúcej industrializácie krajiny stále sa zväčšujúci nedostatok pracovnej sily, ktorý sa v roku 1888 po zrušení otroctva ešte viac vyhrotil. Toto prilákalo veľký počet zahraničných prisťahovalcov. Najväčšími skupinami popri Portugalcoch a španieloch boli Nemci, Taliani, Poliaci a Japonci.

Z dôvodu prepadnutia ceny hlavných exportných artiklov (káva, cukor, atď.) počas prvej svetovej vojny, sa krajina dostala do hospodárskej krízy. Pomoc prišla s kapitálom a imigrantmi z Veľkej Británie. S výnimkou obdobia prvej svetovej vojny, sa hospodárstvo a dopravná sieť za prvých 30 rokov 20.storočia nezadržateľne rozrastalo.

V roku 1917 prišlo k prvým veľkým štrajkovým vlnám v São Paule a Rio de Janeire, ktoré vláda potlačila. Počas 20tych rokov 20.storočia sa vytvorili robotnícke strany a odborové organizácie. Keďže tieto organizácie nemali zastúpenie v horných vrstvách, tento krok neviedol k silnejšiemu postaveniu v štáte. Ani poručícke hnutie Tenesimo od roku 1922 na tom nedokázalo nič zmeniť.

Aktuálny problém brazílskeho hospodárstva je narastajúca urbanizácia a prisťahovávanie ľudí z dedín do miest. Samotne v Brasílii narastá urbanizácia o 3 % za rok. Tento fakt má v chudobných štvrtiach katastrofálne následky.

S veľkým, dobre vyvinutým poľnohospodárskym, ťažobným, produkčným a služobným sektorom na jednej strane a veľkou pracovnou silou na druhej strane, je brazílske hospodárstvo najsilnejšie v Južnej Amerike, a na svetovom trhu pribúda jej význam. Medzi najdôležitejšie exportné produkty patrí káva, kakao, tropické ovocie, sójové bobule, cukor a železná ruda. 40% brazílskych agrárnych vývozov putujú do EU, a 17 % do USA.

Na plantážach cukrovej trstiny ktoré ovládajú zväčša „cukrový baróni“ vládnu obzvlášť zlé podmienky. Ľudia pracujú z časti v otrockých podmienkach v obrovských monokultúrach.

K najväčším výzvam brazílskeho hospodárstva patria ako doposiaľ inflácia a priepasť medzi zámožným, dobre vzdelaným obyvateľstvom ktoré je v menšine a málo vzdelaným obyvateľstvom, ktorého príslušníci zväčša žijú na pokraji existencie.

Dôležité brazílske podniky sú: Petrobras (ropa), Companhia Vale do Rio Doce (ťažobný priemysel), Gerdau (spracovanie kovov), AmBev (nápoje), Embraer (stavanie lietadiel), Norberto Odebrecht (stavebníctvo), Sadia (potraviny). Aj veľké zahraničné spoločnosti zvolili Brazíliu za stredisko pre ich juhoamerické aktivity. Medzi ne patrí Volkswagen, Nestlé, Parmalat ako aj Fiat.

Aktuálne novinky o Brazílii

Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl