Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Bulharsku
Náhľad pre tlač

Zakladanie firiem v Bulharsku

Sme už roky nemecky hovoriaci špecialisti v Bulharsku a súčasne máme vedúce postavenie na trhu pri zakladaní firiem a poradenstve v Bulharsku

Herbert Eder, majoritný vlastník SLC-poradenskej skupiny

V Bulharsku došlo za posledné roky k regulérnemu hospodárskemu rozmachu. V súčasnosti je to raj pre zahraničných investorov a založenie firiem so zahraničnou účasťou. Už cca. 5 rokov zakladáme bulharské firmy z poverenia našich klientov v Sofii, Plovdive a Varne.

Až do dnešných dní je zakladanie firiem v Bulharsku skôr utajovanou radou ako veľkým predajným hitom na internete, avšak len preto, lebo normálne zakladacie agentúry sa zaoberajú len " zdanlivou daňovou výhodou " a nie celohospodárskymi rámcovými podmienkami.

Z celohospodárskeho pozorovania vyplýva, že Bulharsko disponuje veľkým počtom veľmi dobre vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorí majú kvalitné vysokohodnotné vzdelanie a vykonávajú enormné pracovné výkony za cca. 400 EUR mesačne. Tým sa teda nachádzame v krajine, kde sú pracovné sily skutočne ohodnotené nízkymi mzdami.

Tohto času je v Bulharsku ďalšou výhodou to, že investície (účastiny vo firme, nákup nehnuteľností, atď.) sa dostali na veľmi rozumnú cenu, avšak ktoré v súčasnosti mesačne stúpajú. Veľmi dobrou možnosťou investovania je teraz nákup nehnuteľností. Poznáme Bulharsko veľmi dobre, disponujeme tu veľkým počtom nativspeakerov a môžme Vám prognózovať enormné výnosy z ceny nehnuteľností na nasledujúcich 5 rokov.

Bolo by možné ešte spomenúť, že Rakúsko leží súčasne na vrchole investovania v Bulharsku a to z dobrého dôvodu. Nachádza sa tu výborná infraštruktúra a denné letové spojenia medzi Viedňou a Sofiou.

Nečakajte už dlhšie a počítajte s našou pomocou na bulharskom trhu.

Zakladanie firiem v Bulharsku

Ďalšie informácie

s.r.o. - založenie v Bulharsku
Informácie, ceny, možnosti objednania. Vrátane firmy na kľúč
Bulharský trh
Informácie o Nemecko-bulharskej priemyselnej a obchodnej komore

Sprístupnenie trhu v Bulharsku

Nezabravka Petrova, právny zástupca pre SLC-poradenskú skupinu v Sofii

Už 5 rokov sme zástupcami v Bulharsku a pomohli sme už mnohým nemeckým a rakúskym firmám...

Všetci naši nativspeakeri sú bulharskí štátni príslušníci a sú pevne usídlení do hospodárskeho života v Bulharsku. Naše umiestnenie v Bulharsku sú mestá Sofia, Plovdiv a Varna.

Odtiaľto kooperujeme s celým bulharským trhom. Ak potrebujete v Bulharsku pomoc, potom jednoducho stačí zavolať. Popri početných analýzach trhu Vám môžme konkrétne priamo z miesta pomôcť. Náš tím hovorí nemecky, anglicky, rusky a bulharsky.

Ako vzdelaná advokátka Vám môžem ponúknuť odbornú pomoc v nemeckom jazyku, ktorú budete potrebovať pri vstupe na bulharský trh a aby ste sa stali úspešnými. Integráciou v sieti expertov SLC-poradenskej skupiny Vám umožníme istý a bezstresový vstup na trh v Bulharsku.

Využite príležitosť a nadviažte s nami kontakt.

Investičné právo

IHK-Falc

Podkladom je právna norma o zahraničných investíciách z 24. októbra 1997.
o V súlade s medzinárodnými normami
o Istota ešte výhodnejších investičných pravidiel
* Definícia: zahraničné investície


Podľa právnej normy o zahraničných investíciách sú zahraniční investori:
o Právnické osoby, ktoré nie sú v Bulharsku registrované;
o Spoločnosti, ktroé nepredstavujú právnické osoby a ktoré sú registrované v zahraničí;
o Fyzické osoby, ktorími sú zahraniční štátni príslušníci a majú stále sídlo v zahraničí.


Formy investovania:

  • Akcie a účastiny v obchodných spoločnostiach
  • Vlastnícke právo na budovy a obmedzené vlastnícke právo
  • Vlastnícke právo a obmedzené vlastnícke právo na hnuteľný majetok, keď to pokladáme ako investičný majetok
  • Vlastnícke právo na podniky a ich časti podľa právnej normy o reštrukturalizácii a privatizácii štátnych a komunálnych podnikov
  • Cenné papiere zahŕňajúce dlžobné úpisy a obligácie ako aj ich odvodené nástroje, vydané štátom, obcou alebo inými bulharskými právnickými osobami s dobou splatnosti minimálne 6 mesiacov.
  • Pôžičky vrátane formy finančného lízingu s dobou splatnosti minimálne 12 mesiacov
  • · Duševné vlastníctvo – autorské práva resp. práva od nich odvodené, chránené vynálezy, využiteľné vzorky, obchodné značky a spotrebné vzorky
  • Právo podľa koncesionárskych zmlúv a manažérskych zmlúv

Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl